odszumianie (raw)

Przeprowadza odszumianie na surowych danych obrazu przed jego demozaikowaniem.

Moduł został przeportowany z dcraw.

🔗kontrolki modułu

próg szumu
Próg wykrycia szumu. Wyższe wartości oznaczają silniejszą redukcję szumu i większą utratę szczegółów zdjęcia.
oś zgrubne/drobne
Szum zdjęcia jest zazwyczaj kombinacją szumu drobnego i zgrubnego. Te krzywe pomagają odszumiać zdjęcie mniej lub bardziej, w zależności od szorstkości widocznego szumu. Lewa część osi odpowiada za zgrubny szum, podczas gdy prawa – za drobny.

Podnoszenie krzywej skutkuje większym wygładzaniem, a obniżanie – mniejszym. Przykładowo możesz chcieć zachować bardzo drobny szum przesuwając w dół skrajną prawą część krzywej do wartości minimalnej.

Jeśli walczysz z szumem chromantycznym w trybie mieszania, możesz przesunąć w górę prawą część krzywej, ponieważ kolory nie zmienią wiele w rejonach gładkiego ziarna. Może to szczególnie pomóc, jeśli widzisz nieodszumiony pojedynczy piksel.

Najlepszym sposobem użycia krzywych R, G i B będzie sprawdzenie każdego kanału po kolei przy użyciu modułu kalibracji koloru w trybie szarości, odszumienie tego kanału i powtórzenie tych czynności dla pozostałych kanałów. W ten sposób bierzesz pod uwagę fakt, że niektóre kanały mogą być bardziej zaszumione od innych. Zwróć uwagę, że zgadywanie najbardziej zaszumionego kanału bez wyizolowania go nie jest proste i może okazać się zwodnicze: całkowita czerwień piksela nie musi wynikać z szumu w kanale R, lecz być skutkiem szumu w kanałach G bądź B.

Po więcej szczegółow zajrzyj do sekcji falek.

translations