użycie

Na narzędzie składają się trzy karty w górnej części oraz wyjściowa ramka tekstowa na dole.

usage

Pierwsza zakładka służy do zdefiniowania obrazu źródłowego, druga zakładka definiuje odniesienie (cel), a trzecia zakładka zawiera kontrolki do generowania wynikowego stylu darktable.

translations