gwiazdki i kolorowe etykiety

Oceny gwiazdkowe i kolorowe etykiety pomagają sortować i oceniać obrazy według twoich własnych kryteriów. Gwiazdki i kolorowe etykiety mogą być wyświetlane na miniaturach w widoku stołu podświetlanego i module rolki filmowej.

🔗oceny gwiazdkowe

Zdjęcie możesz ocenić w skali od zera do pięciu gwiazdek. Ilekroć importujesz zdjęcia, każde z nich otrzymuje ocenę domyślną, którą możesz określić w module importu. Zdjęcie możesz ocenić również jako “odrzucone”.

Istnieje kilka sposobów zmiany oceny. Trzymając kursor nad miniaturą, możesz wcisnąć klawisze od 0 do 5, żeby przyznać ilość gwiazdek, lub wcisnąć klawisz R dla “odrzucenia” zdjęcia. To prawdopodobnie najszybszy sposób oceny zdjęć od pierwszego rzutu oka na rolkę filmu.

Możesz również kliknąć na ikony gwiazdek, nałożone na miniatury w dolnym panelu. Wciśnij x, żeby oznaczyć jako odrzucone.

Ponieważ odrzucenie zdjęcia usuwa jego bieżącą ocenę, możesz je cofnąć, wciskając x lub ponownie klawisz R.

Dla zresetowania do zera bądź odrzucenia oceny możesz również kliknąć ikonkę pierwszej gwiazdki po raz drugi. To działanie można zmienić w ustawienia > stół podświetlany.

W celu oceny wielu zdjęć jednocześnie, wybierz te zdjęcia na stole podświetlanym bądź w rolce filmu i wciśnij odpowiedni klawisz skrótu. Dla uzyskania tego samego możesz też kliknąć pożądaną ocenę gwiazdkową w dolnym panelu widoku stołu podświetlanego.

Ze względu na ilość gwiazdek możesz również filtrować zdjęcia w górnym panelu.

🔗kolorowe etykiety

Kolorowe etykiety są kolejnym sposobem klasyfikacji zdjęć, mogą być używane zarówno jako alternatywa do ocen gwiazdkowych, jak i funkcjonować obok nich. Każde zdjęcie może posiadać dowolną kombinację jednej lub wielu kolorowych etykiet (czerwonej, żółtej, zielonej, niebieskiej i fioletowej).

Kolorowe etykiety możesz nadawać zdjęciu, najeżdżając kursorem na jego miniaturę i wciskając jeden z klawiszy funkcyjnych F1-F5, odpowiadających kolorowym etykietom w kolejności podanej powyżej.

To set the color labels of one or more images, select the desired images in the lighttable or filmstrip and then press the appropriate shortcut key or click the corresponding color button in the bottom panel. A color label will be added to all selected images if any of them do not currently have the label; otherwise the label will be removed from all selected images. To remove all labels (of any color) from the selected images, press the gray button.

W module kolekcji możesz oczywiście filtrować zdjęcia również ze względu na kolorowe etykiety.

translations