ciemnia

Kontroluje działanie widoku ciemni i powiązanych modułów.

🔗ogólne

sterowanie naciskiem pędzla dla masek cieniowanych
Określa, w jaki sposób siła nacisku tabletu graficznego wpływa na nowe pociągnięcia pędzlem w masce wektorowej . Możesz kontrolować szerokość pędzla, jego twardość i krycie. „Absolutna” oznacza, że nacisk będzie definiował atrybut bezpośrednio wartością pomiędzy 0% a 100%. „Względna” oznacza, że odczyt nacisku dostosuje atrybut w zakresie od zera do predefiniowanej wartości (domyślnie wyłączone).
wygładzanie pociągnięć pędzla
Ustawia poziom wygładzania pociągnięć pędzlem w masce wektorowej. Mocniejsze wygładzenie prowadzi do mniejszej ilości węzłów i łatwiejszej edycji kosztem pogorszenia dokładności.
przewiń w dół by zwiększyć parametr maski
Domyślnie przewijanie myszy w górę zwiększa wartość odpowiednich parametrów kształtu w maskach wektorowych. Zaznaczenie tej opcji odwróci to zachowanie (domyślnie wyłączone).
pattern for the image information line
Set the information to be displayed in the image information line. You can use any variables in the variables section as well as $(NL) for a new line. You can also include formatting (bold, italic, colors etc).
położenie linii informacji o zdjęciu
Określa panel ciemni, w którym wyświetlana będzie linia informacji o zdjęciu . Wybierz dowolną spomiędzy wartości “na górze po lewej”, “na górze po prawej”, “na górze pośrodku”, “na dole” lub “ukryte” (domyślnie “na dole”).
ramka wokół zdjęcia w trybie ciemni
Wyświetla obraz centralny w trybie ciemni z zewnętrzną ramką o zadanej szerokości w pikselach (domyślnie 20).
wyświetl paski przewijania w centralnym obszarze
Określa, czy pokazywać paski przewijania w centralnym obszarze ciemni (domyślnie wył.).
demosaicing for zoomed out darkroom mode
Choose how to demosaic images in the darkroom view when not viewing the image at 1:1 zoom scale. Note: this setting is only used for interactive work and does not affect exported images.
 • default uses the default demosaic mode for the camera’s sensor (RCD or Markesteijn).
 • always bilinear (fast) is fastest, but not as sharp
 • full (possibly slow) will use the settings from the demosaic module (the same settings as the export module will use).
reduce resolution of preview image
Reduce the resolution of the navigation preview image (choose from “original”, “1/2”, “1/3” or “1/4” size). This may improve the speed of the rendering but take care as it can also hinder accurate color picking and masking (default “original”).
pokaż ekran ładowania pomiędzy zdjęciami
Pokazuje szary ekran ładowania podczas nawigowania między obrazami w ciemni. Wyłącz tę opcję, aby wyświetlić prostą wiadomość wyskakującą i pozostawić poprzednie zdjęcie na miejscu, dopóki nie zostanie załadowany następny obraz. Pamiętaj, że wyłączenie tej opcji może być bardzo przydatne do szybkiego porównywania zduplikowanych obrazów, jednak mogą wystąpić problemy z długimi czasami ładowania (co prowadzi do myślenia, że następny obraz został już załadowany)m mogą także pojawić się artefakty wizualne podczas ładowania następnego zdjęcia (domyślnie włączone).

🔗moduły

wyświetlanie indywidualnych kanałów kolorów
Kontroluje sposób wyświetlania poszczególnych kanałów kolorów po aktywacji w funkcji maski parametrycznej. Możesz wybrać między „fałszywym kolorem” a „skalą szarości” (domyślnie „fałszywy kolor”).
ukryj wbudowane presety dla modułów produkcyjnych
Jeśli ta opcja jest włączona, w menu presetów modułów produkcyjnych będą wyświetlane tylko ustawienia zdefiniowane przez użytkownika — wbudowane presety będą ukryte (domyślnie wyłączone).
show the guides widget in modules UI
Enable this to show the local guides & overlays interface directly within the UI of the modules that support it (default on).
rozwiń jeden moduł na raz
Kontroluj, w jaki sposób moduły produkcyjne są rozwijane w ciemni. Jeśli ta opcja jest włączona, rozwinięcie modułu przez kliknięcie powoduje zwinięcie dowolnego aktualnie rozwiniętego modułu. Jeśli chcesz rozwinąć moduł bez zwijania innych, możesz to zrobić, naciskając Shift+kliknięcie. Wyłączenie tej opcji zamienia znaczenie kliknięcia i Shift+kliknięcie (domyślnie włączone).
zwijaj moduły tylko w bieżącej grupie
Decydując się na rozszerzenie pojedynczego modułu produkcyjnego na raz (przy użyciu logiki zdefiniowanej w poprzednim ustawieniu), zwijaj tylko inne moduły, które pojawiają się w bieżącej widocznej grupie. Wyłącz tę opcję, aby upewnić się, że moduły w niewidocznych grupach również są zwinięte (domyślnie włączone).
rozwiń moduł, gdy jest aktywowany, i zwiń, gdy jest wyłączony
Wybierz tę opcję, aby ciemnia automatycznie rozwijała lub zwijała moduły produkcyjne, gdy są włączone lub wyłączone. (domyślnie wyłączone)
przewiń do modułów produkcyjnych po rozwinięciu/zwinięciu
Po włączeniu tej opcji moduły produkcyjne są przewijane do górnej części prawego panelu po rozwinięciu lub zwinięciu (domyślnie włączone).
pokazuj przyciski z prawej strony nagłówków modułów produkcyjnych
Wybierz, czy chcesz wyświetlić cztery przyciski (wskaźnik maski, menu wielu instancji, reset, menu ustawień wstępnych) po prawej stronie nagłówka modułu produkcyjnego. Przyciski te będą się pojawiać zawsze, gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad modułem. W innych przypadkach będą pokazywane lub ukrywane zgodnie z tym wyborem preferencji:
 • zawsze: zawsze pokazuje wszystkie przyciski
 • aktywne: pokazuje przyciski tylko wtedy, gdy mysz znajduje się nad modułem
 • przyciemnij: przyciski są przyciemnione, gdy mysz nie jest nad modułem
 • auto: ukrywa przyciski, gdy panel jest wąski
 • zanikanie: wszystkie przyciski zanikają, gdy panel się zwęża
 • dopasuj: ukrywa wszystkie przyciski, jeśli nazwa modułu nie pasuje
 • gładko: wszystkie przyciski zanikają w jednym nagłówku jednocześnie
 • poślizg: chowa stopniowo poszczególne przyciski w razie potrzeby
(domyślnie zawsze)
pokazuj wskaźnik maski w nagłówkach modułów
Jeśli ta opcja jest włączona, ikona będzie wyświetlana w nagłówku każdego modułu produkcyjnego, w którym zastosowano mask (domyślnie włączone).
pytaj o nazwę nowej instancji
Jeśli ta opcja jest włączona, podczas tworzenia nowej instancji modułu produkcyjnego, natychmiast zostanie wyświetlony monit, umożliwiający ustawienie nazwy dla nowej instancji (domyślnie wyłączone).

translations