ontwikkelen

Instellingen functionaliteit in de ontwikkelen weergave en bijbehorende modules.

🔗algemeen

pendruk uitlezing voor penseelmaskers
Bepaalt hoe de drukmeting van een grafisch tablet de nieuw gegenereerde getekende masker penseelstreken beïnvloedt. Je kan de penseelbreedte, hardheid en dekking regelen. “Absolute” regeling betekent dat de drukmeting direct het attribuut definieert met een waarde tussen 0% en 100%. “Relatief” betekent dat de drukmeting het attribuut aanpast tussen nul en de vooraf gedefinieerde standaardwaarde (standaard uit).
afvlakken van penseelstreken
Stelt het niveau in voor het effenen van getekend masker penseelstreken. Een sterkere afvlakking leidt tot minder knooppunten en eenvoudiger bewerken ten koste van een lagere nauwkeurigheid.
scrol naar beneden om de maskerparameters te verhogen
Standaard verhoogt het omhoog scrollen van jouw muis de waarde van de relevante vormparameters in getekende maskers. Stel deze voorkeur in om het gedrag om te keren (standaard uit).
pattern for the image information line
Set the information to be displayed in the image information line. You can use any variables in the variables section as well as $(NL) for a new line. You can also include formatting (bold, italic, colors etc).
positie van de afbeeldingsinformatielijn
Kies het ontwikkelenpaneel waarin de beeldinformatieregel wordt weergegeven. Kies tussen “linksboven” “rechtsboven” “midden boven” “bodem” en “verborgen” (standaard “bodem”).
rand rondom afbeelding in ontwikkelenmodus
Geef het middelste beeld weer in de ontwikkelenmodus met een buitenrand van het opgegeven aantal pixels (standaard 20).
toon schuifbalken voor centrale weergave
Kies of je schuifbalken wilt weergeven in het midden van Ontwikkelen (standaard uitgeschakeld).
demosaicing for zoomed out darkroom mode
Choose how to demosaic images in the darkroom view when not viewing the image at 1:1 zoom scale. Note: this setting is only used for interactive work and does not affect exported images.
 • default uses the default demosaic mode for the camera’s sensor (RCD or Markesteijn).
 • always bilinear (fast) is fastest, but not as sharp
 • full (possibly slow) will use the settings from the demosaic module (the same settings as the export module will use).
verlaag de resolutie van de preview
Verlaag de resolutie van de navigatievoorbeeld afbeelding (kies uit “origineel”, “1/2”, “1/3” of “1 /4” maat). Dit kan de snelheid van de weergave verbeteren, maar wees voorzichtig, want het kan ook een belemmering vormen voor nauwkeurige kleurselectie en maskering (standaard “origineel”).
toon laadscherm tussen afbeeldingen
Grijs laadscherm weergeven bij navigeren tussen afbeeldingen in Ontwikkelen. Schakel deze optie uit om een eenvoudig toastbericht weer te geven en de vorige afbeelding op zijn plaats te laten totdat de volgende afbeelding is geladen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van deze optie erg handig kan zijn om snel dubbele afbeeldingen te vergelijken, maar er kunnen problemen zijn met lange laadtijden (waardoor je denkt dat de volgende afbeelding al is geladen) en je kan visuele artefacten waarnemen terwijl de volgende afbeelding wordt geladen (standaard aan).

🔗modules

weergave van individuele kleurkanalen
Bepaal hoe individuele kleurkanalen worden weergegeven wanneer geactiveerd in de functie parametrische maskers. Je kankiezen tussen “onjuiste kleur” en “grijsschaal” (standaard “onjuiste kleur”).
verwijder ingebouwde voorkeuren voor verwerkingsmodules
Indien ingeschakeld, worden alleen door de gebruiker gedefinieerde voorinstellingen weergegeven in het voorinstellingenmenu voor verwerkingsmodules – ingebouwde voorinstellingen worden verborgen (standaard uit).
laat de hulplijnen widget zien in de module UI
Schakel deze in om de lokale hulplijnen & overlays interface te zien binnen de UI van de module die ondersteund wordt (standaard aan).
vouw een enkele verwerkingsmodule per keer uit
Bepaal hoe verwerkingsmodules worden uitgevouwen in Ontwikkelen. Als deze optie is ingeschakeld, vouwt het uitvouwen van een module door op te klikken elke momenteel uitgevouwen module samen. Als je een module wilt uitvouwen zonder de andere samen te vouwen, kan je dat doen met Shift+klik. Als je deze optie uitschakelt, wordt de betekenis van klikken en Shift+klik omgekeerd (standaard ingeschakeld).
vouw enkel modules in huidige groep in
Wanneer je ervoor kiest om één enkele verwerkingsmodule tegelijk uit te vouwen (met behulp van de logica gedefinieerd in de vorige instelling), vouw je alleen andere modules samen die in de huidige zichtbare groep verschijnen. Schakel deze optie uit om ervoor te zorgen dat modules in niet-zichtbare groepen ook worden samengevouwen (standaard aan).
bij activering module uitbreiden en samenvouwen bij deactivering
Selecteer deze optie om Ontwikkelen verwerkingsmodules automatisch uit of samen te vouwen wanneer ze in- of uitgeschakeld zijn. (standaard uit)
scroll naar verwerkingsmodules indien uit-/ingeklapt
Als deze optie is ingeschakeld, worden verwerkingsmodules naar de bovenkant van het rechterdeelvenster geschoven wanneer uitgevouwen of samengevouwen (standaard aan).
toon maskerindicator in module koptekst
Kies of je de vier knoppen (maskerindicator, multi-instantie menu, reset, presets menu) aan de rechterkant van de module koptekst wilt weergeven voor verwerkingsmodules. Deze knoppen zullen altijd verschijnen wanneer de muis zich boven de module bevindt. Op andere momenten worden ze getoond of verborgen volgens deze voorkeursselectie:
 • altijd: toon altijd alle knoppen
 • actief: laat de knoppen alleen zien als de muis zich boven de module bevindt
 • dim: knoppen worden gedimd weergegeven wanneer de muis zich niet boven de module bevindt
 • auto: verberg de knoppen wanneer het paneel smal is
 • vervaag: vervaag alle knoppen wanneer het paneel smaller wordt
 • passend maken: verberg alle knoppen als de modulenaam niet past
 • effen: alle knoppen in één koptekst tegelijk vervagen
 • schuiven: verberg geleidelijk individuele knoppen indien nodig
(standaard altijd)
toon maskerindicator in module koptekst
Indien ingeschakeld, wordt een pictogram weergegeven in de koptekst van alle verwerkingsmodules waarop masker is toegepast (standaard aan).
vraag om naam bij toevoeging van nieuwe instantie
Indien ingeschakeld, wordt bij het maken van een nieuwe instantie van een verwerkingsmodule onmiddellijk een prompt weergegeven waarmee je een naam voor de nieuwe instantie kan instellen (standaard uitgeschakeld).

translations