verwerken

Bepaal hoe afbeeldingen worden verwerkt.

šŸ”—beeldverweking

gebruik altijd LittleCMS 2 om het uitvoerkleurprofiel toe te passen
Als deze optie is geactiveerd, zal darktable de LittleCMS 2-systeembibliotheek gebruiken om het uitvoerkleurprofiel toe te passen in plaats van zijn eigen interne routines. Dit is aanzienlijk langzamer dan de standaardinstelling, maar kan in sommige gevallen nauwkeurigere resultaten opleveren.

Als de gegeven ICC LUT-gebaseerd is of zowel een LUT als een matrix bevat, zal darktable LittleCMS 2 gebruiken om de kleuren weer te geven, ongeacht de waarde van deze parameter (standaard uit).

pixelinterpolator (warp)
De pixelinterpolator die wordt gebruikt voor rotatie, lenscorrectie, uitvloeien, uitsnijden en uiteindelijke schaling.

Telkens wanneer we een afbeelding schalen of vervormen, moeten we een pixelinterpolatie-algoritme kiezen (zie wikipedia voor details). Voor warping-modules biedt darktable bilineaire, bicubic of lanczos2. Over het algemeen is bicubic in de meeste gevallen een veilige optie en is het de standaardwaarde.

pixelinterpolator (schaalvergroting)
De pixelinterpolator die wordt gebruikt voor schalen. Dezelfde opties zijn beschikbaar als voor de warp-modules, maar met de toevoeging van lanczos3.

lanczos3 kan pixeloverschrijdingen veroorzaken, wat tot artefacten leidt, maar geeft soms een helderder uiterlijk. Deze optie is daarom alleen beschikbaar voor transformerende (schaal)algoritmen en is de standaardwaarde.

3D lut hoofdmap
Definieer de hoofdmap (en submappen) met Lut-bestanden die worden gebruikt door de module lut 3D
standaardinstellingen voor pixelwerkvolgorde automatisch toepassen
Kies welke modules en modulevolgorde standaard op nieuwe afbeeldingen moeten worden toegepast:
 • scene-gerefereerde werkvolgorde (standaard) gaat ervan uit dat de meeste verwerking zal worden uitgevoerd in een lineaire RGB-kleurruimte. Als je deze optie selecteert, worden automatisch de filmisch rgb en belichting modules ingeschakeld en zal de pixelpijp-volgorde instellen op v3.0, wat de (scene-gerefereerd) volgorde is die is gedefinieerd voor darktable 3.0 en hoger.

  The exposure module will include an automatic adjustment of +0.7 EV to adjust the mid-gray to match that of the majority of SLR cameras. This adjustment can be overridden with an automatically-applied preset if the default produces consistently dark images for your camera.

  Ten slotte schakelt deze instelling automatisch de optie “camerabelichting compenseren” in de belichting-module in om de globale helderheid op de juiste manier aan te passen in gevallen waarin de belichtingscompensatieknop van de camera werd gebruikt.

 • De scherm-gerefereerde werkvolgorde gaat ervan uit dat de meeste verwerking zal worden uitgevoerd in de Lab-kleurruimte en is de oorspronkelijke modus van darktable 2.6 en eerder. Als je deze optie selecteert, wordt de module basis curve automatisch ingeschakeld en wordt de pixelpijp-volgorde ingesteld op de oorspronkelijke-volgorde (scherm-gerefereerd) die standaard wordt gebruikt tot versie 2.6.

 • geen zal standaard geen modules inschakelen en zal de pixelpijp instellen op de v3.0 (scene-gerefereerd) volgorde die is gedefinieerd voor darktable 3.0 en later.

automatisch standaard chromatische aanpassing toepassen
Kies welke module standaard verantwoordelijk is voor het uitvoeren van witbalansaanpassingen (chromatische aanpassing). Selecteer “oudere functie” (standaard) om alleen basischromatische aanpassing uit te voeren binnen de module witbalans. Selecteer “modern” om een combinatie van de witbalans en kleurkalibratie modules te gebruiken om moderne chromatische aanpassingen uit te voeren met verbeterde kleurwetenschap. Deze instellingen worden standaard toegepast op nieuwe bewerkingen en hebben geen invloed op oude bewerkingen.
automatisch toepassen van basiscurve-voorinstellingen
Gebruik standaard een basiscurve per camera (indien beschikbaar) in plaats van de generieke fabrikantcurve. Dit mag alleen worden gebruikt in combinatie met de hierboven gedefinieerde scherm-gerefereerde-werkvolgorde (standaard uitgeschakeld).
monochrome voorvertoningen detecteren
Schakel deze optie in om afbeeldingen tijdens het importeren te analyseren en label ze met het label darkroom|mode|monochrome als ze monochroom blijken te zijn. De analyse is gebaseerd op de voorbeeldafbeelding die is ingesloten in het geĆÆmporteerde bestand. Dit zorgt voor een gemakkelijkere werkvolgorde bij het werken met monochrome afbeeldingen, maar het vertraagt het importeren, dus deze instelling is standaard uitgeschakeld.
waarschuwingsberichten weergeven
Schakel deze optie in om waarschuwingsberichten weer te geven in verwerkingsmodules waar niet-standaard en mogelijk schadelijke instellingen zijn gebruikt in de pijplijn. Dergelijke berichten kunnen soms vals-positief zijn (vanwege opzettelijke niet-standaard instellingen) en kunnen worden genegeerd als je weet wat je doet. Uitschakelen om deze waarschuwingen te verbergen. (standaard aan).

šŸ”—cpu / gpu / memory

darktable-bronnen
Kies hoeveel van uw systeem en grafische kaart (GPU) geheugen zal worden gebruikt door darktable. Er zijn standaard vier opties:
 • klein neemt ongeveer 20% van je systeemgeheugen en 40% van je GPU-geheugen in beslag. Dit kan acceptabel zijn op zeer grote systemen, vooral als u geen afbeeldingen exporteert. Meestal kan dit echter alleen worden aanbevolen als u veel andere veeleisende toepassingen tegelijk met darktable gebruikt.
 • standaard neemt ongeveer 60% van uw systeemgeheugen en 70% van uw GPU-geheugen in beslag. Deze modus wordt aanbevolen als u niet veel afbeeldingen exporteert, ten minste 16Gb systeemgeheugen en 4Gb GPU-geheugen hebt, en ook veel andere applicaties tegelijk met darktable gebruikt.
 • groot neemt ongeveer 75% van uw systeemgeheugen en 90% van uw GPU-geheugen in beslag. Dit is de beste optie als u alleen darktable op uw systeem gebruikt en/of veel afbeeldingen exporteert.
 • onbeperkt wordt over het algemeen niet aanbevolen. In deze modus kan darktable proberen meer geheugen te gebruiken dan uw systeem beschikbaar heeft. Dit kan mogelijk zijn als uw systeem swapping gebruikt wanneer al het systeemgeheugen is ingenomen, maar het kan leiden tot systeeminstabiliteit. Gebruik deze modus met zorg, alleen bij het exporteren van zeer grote afbeeldingen die darktable anders niet aankan.
Zie de sectie afstemming van geheugen en prestaties voor meer informatie.
verkies prestaties boven kwaliteit
Schakel deze optie in om miniaturen en voorvertoningen met een lagere kwaliteit weer te geven. Dit verhoogt de weergavesnelheid met een factor 4 en is handig bij het werken op langzamere computers (standaard uit). Dit verbetert ook de prestaties van het renderen van diavoorstellingen.
inschakelen schijf-backend voor miniaturencache
Indien geactiveerd, slaat darktable alle miniaturen op schijf op als secundaire cache, en houdt daardoor miniaturen toegankelijk als ze uit de primaire cache worden verwijderd. Dit vereist meer schijfruimte, maar versnelt de weergave bibliotheek omdat het opnieuw verwerken van miniaturen voorkomt (standaard ingeschakeld).
inschakelen backend voor volledige preview-cache
Indien ingeschakeld, schrijft darktable volledige voorbeeldafbeeldingen naar schijf (.cache/darktable/) wanneer deze uit de geheugencache wordt verwijderd. Houd er rekening mee dat dit veel opslagruimte in beslag kan nemen (enkele gigabytes voor 20k afbeeldingen) en darktable zal nooit afbeeldingen in de cache verwijderen. Het is veilig om deze handmatig te verwijderen als je wilt. Als je deze optie inschakelt, worden de prestaties van de bibliotheek aanzienlijk verbeterd bij het zoomen van een afbeelding in de volledige voorbeeldmodus (standaard uitgeschakeld).
activeer OpenCL ondersteuning
Je GPU kan worden gebruikt door darktable om de verwerking aanzienlijk te versnellen. De OpenCL-interface vereist geschikte hardware en bijpassende OpenCL-stuurprogramma’s op jouw systeem. Als een van deze niet wordt gevonden, wordt de optie grijs weergegeven. Kan op elk moment worden in- en uitgeschakeld en gaat onmiddellijk in (standaard aan).
OpenCL planningsprofiel
Definieert hoe voorweergave- en volledige pixelpijp-taken worden gepland op OpenCL-compatibele systemen:
 • standaard: de GPU verwerkt de middenweergave pixelpijp; de CPU verwerkt de voorweergave-pijp;
 • zeer snelle GPU: beide pixelpipes worden sequentieel op de GPU verwerkt.
 • meerdere GPU’s: beide pixelpipes worden parallel verwerkt op verschillende GPU’s – zie de sectie meerdere apparaten voor meer informatie,
tune OpenCL-prestaties
Bepaalt hoe darktable zal proberen de OpenCL-prestaties af te stemmen op uw systeem. De volgende opties zijn beschikbaar (standaard niets):
 • niets: probeer de OpenCL-prestaties niet af te stemmen.
 • geheugengrootte: deze parameter past momenteel (standaard) een vaste vrije ruimte van 400 MB toe op alle apparaten en gaat ervan uit dat de rest (totaal apparaatgeheugen minus 400 MB) beschikbaar is voor verwerking van OpenCL-modules. Je kunt er ook voor kiezen om deze waarde aan te passen of darktable te laten proberen het beschikbare geheugen automatisch te detecteren door een parameter in je darktablerc-bestand te wijzigen. Zie de geheugen- en prestatieafstemming sectie voor meer details. Als u ervoor kiest om automatische detectie in te schakelen, zal het uit- en weer inschakelen van deze parameter een herdetectie forceren bij de volgende pijprun.
 • geheugenoverdracht: wanneer darktable meer geheugen nodig heeft dan beschikbaar is, breekt het uw afbeeldingen op in tegels, die afzonderlijk worden verwerkt. Bij het tegelen moet darktable vaak gegevens uitwisselen tussen het systeem en het GPU-geheugen. Deze optie vertelt darktable om een speciale kopieermodus te gebruiken (vastgezette geheugenoverdracht), die sneller kan zijn, maar op sommige apparaten ook meer geheugen kan vereisen. Op andere apparaten kan dit de prestaties verminderen. Er is geen veilige algemene manier om te voorspellen hoe deze optie op een bepaald apparaat zal werken, dus u zult het zelf moeten testen. Als je meerdere apparaten hebt, kun je vastgezette geheugenoverdracht “per apparaat” in- of uitschakelen door je darktablerc-bestand rechtstreeks te bewerken.
 • geheugengrootte en overdracht: gebruik beide afstemmechanismen.
Zie de sectie geheugen en prestatieafstemming voor meer informatie.

translations