selecteren

Selecteer afbeeldingen in de bibliotheek volgens eenvoudige criteria.

🔗module instellingen

selecteer alles
alle afbeeldingen in de huidige collectie selecteren.
selecteer niets
deselecteer alle afbeeldingen.
keer selectie om
alle afbeeldingen in de huidige collectie selecteren die momenteel niet zijn geselecteerd.
selecteer map (filmrol)
selecteer alle afbeeldingen in de huidige collectie die zich in dezelfde filmrol bevinden als de momenteel geselecteerde afbeeldingen.
selecteer onaangeraakt
Selecteer alle afbeeldingen in de huidige collectie die nog niet zijn ontwikkeld.

translations