module volgorde

Verander de volgorde van de verwerkingsmodules in “ontwikkelen” met behulp van voorinstellingen.

Bij het verwerken van een afbeelding worden de actieve modules in een bepaalde volgorde toegepast, die wordt weergegeven onderaan in het rechterpaneel van de ontwikkelenweergave. Deze module geeft informatie over de huidige volgorde van de verwerkingsmodules in de pixelpijp. De naam van de momenteel geselecteerde voorinstelling wordt weergegeven in de module-koptekst (of “custom” als de gebruiker de instelling handmatig heeft gewijzigd). De volgende voorinstellingen zijn beschikbaar voor selectie.

v3.0 RAW
Dit is de standaard modulevolgorde voor [scene-gerefereerd](../../../darkroom/pixelpipe/the-pixelpipe-and-module-order.md/#scene-gerefereerde wekrvolgorde) RAW-ontwikkelings-werkvolgorde.
v3.0 JPEG
Dit is de standaard modulevolgorde voor JPEG-ontwikkeling.
erfenis
Deze module volgorde wordt gebruikt voor de erfenis scherm-gerefereerd werkvolgorde. Deze volgorde wordt ook weergegeven voor afbeeldingen die je eerder in darktable hebt bewerkt vóór versie 3.0.

Opmerking: het veranderen van de volgorde van modules in de pixelpijp is geen cosmetische verandering in de presentatie van de GUI – het heeft echte gevolgen voor hoe de afbeelding zal worden verwerkt. Wijzig de volgorde van de modules niet, tenzij je een specifieke technische reden hebt en begrijpt waarom dit nodig is vanuit het oogpunt van beeldverwerking.


For more information about changing module order please refer to the pixelpipe & module order.

translations