kolejność modułów

Zmienia kolejność stosowania w ciemni modułów przetwarzających, wykorzystując presety.

Podczas przetwarzania obrazu aktywne moduły są stosowane w określonej kolejności, która jest pokazana w prawym panelu widoku ciemni. Ten moduł zawiera informacje o bieżącej kolejności modułów przetwarzania w kolejce przetwarzania. Nazwa aktualnie wybranego ustawienia jest wyświetlana w nagłówku modułu (lub znajduje się tam oznaczenie „niestandardowy”, jeśli użytkownik ręcznie zmodyfikował kolejność). Do wyboru są następujące presety.

v3.0 dla wejścia RAW
Domyślna kolejność modułów dla scenocentrycznego przepływu pracy tworzenia plików RAW.
v3.0 dla wejścia JPEG
Domyślna kolejność modułów do przetwarzania plików JPEG.
przestarzały
Kolejność modułów, używana w starszym, ekranocentrycznym przepływie pracy. Zobaczysz również tę kolejność wyświetlaną dla wszystkich obrazów, które wcześniej edytowałeś w darktable przed wersją 3.0.

Uwaga: zmiana kolejności modułów w kolejce przetwarzania nie jest jedynie kosmetyczną zmianą w interfejsie – ma ona realne konsekwencje dla sposobu przetwarzania obrazu. Nie zmieniaj kolejności modułów, chyba że masz konkretny powód techniczny i rozumiesz, dlaczego jest to wymagane z perspektywy przetwarzania obrazu.


For more information about changing module order please refer to the pixelpipe & module order.

translations