układ widoku tetheringu

🔗lewy panel

informacje o obrazie
Wyświetla informacje o obrazie.

🔗prawy panel

Od góry do dołu:

analiza obrazu
Graficzne przedstawienie poziomów światła i kolorów bieżącego zdjęcia. W razie potrzeby możesz przesunąć ten moduł do lewego panelu (zob. ustawienia > miscellaneous > pozycja modułu analizy obrazu).
sesja
Ustawienia sesji.
podgląd na żywo
Ustawienia podglądu na żywo.
ustawienia aparatu
Ustawienia aparatu.
edytor metadanych
Edytuje metadane dla wybranych zdjęć.
etykiety
Nadaje etykiety wybranym zdjęciom.

🔗dolny panel

Od lewej do prawej

oceny gwiazdkowe
Stosuje oceny gwiazdkowe do obrazów.
color labels
Apply color labels to images.

translations