użycie

Widok pokazu slajdów jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju i zawiera tylko podstawowy zestaw funkcji.

Jeśli nie potrzebujesz trybu automatycznego przejścia, możesz zamiast tego użyć przypiętego podglądu.


spacja        rozpoczyna i kończy pokaz automatyczny, który przechodzi
           do następnego slajdu co pięć sekund

ESC         opuszcza tryb pokazu slajdów i powraca do widoku stołu podśw


+ lub        zwiększa czas prezentacji każdego slajdu
↑ 

- lub        zmniejsza czas prezentacji każdego slajdu
↓

lewy klik lub    
→ lub        przełącza na następne zdjęcie w kolekcji
prawy shift  

prawy klik lub    
← lub         przełącza na poprzednie zdjęcie w kolekcji
lewy shift

Wskazówka: aby w pełni wykorzystać rozmiar ekranu, przełącz darktable w tryb pełnoekranowy, naciskając F11 i ukryj elementy sterujące obramowaniem, naciskając klawisz B.


translations