menedżer duplikatów

Umożliwia przeglądanie i tworzenie wielu wersji bieżącego zdjęcia. Każdą wersję można edytować niezależnie od innych wersji — wszystkie wersje używają tego samego podstawowego pliku zdjęcia, ale historia edycji każdej wersji jest przechowywana w osobnym, niezależnym pliku pobocznym XMP.

Menedżer duplikatów wyświetla każdą wersję bieżącego obrazu ciemni wraz z miniaturą podglądu. Przytrzymaj lewy przycisk myszy na miniaturze, aby tymczasowo wyświetlić tę wersję w widoku centralnym. Kliknij dwukrotnie, aby przejść do tej wersji i edytować ją.

Przyciski na dole modułu umożliwiają tworzenie nowych duplikatów bieżącego obrazu. Możesz utworzyć wersję „pierwotną” (z pustym stosem historii) za pomocą przycisku „oryginał” lub dokładną kopię bieżącej edycji za pomocą przycisku „zduplikuj”.

Numer wersji jest wyświetlany po prawej stronie każdej miniatury. Kliknij obszar poniżej numeru wersji, aby wprowadzić jej opis. Będzie on przechowywany w tagu metadanych nazwa wersji, który można również edytować w module edytora metadanych w widoku stołu podświetlanego.

translations