maski rastrowe

Jak opisano wcześniej, końcowym efektem maski modułu (połączonego działania masek parametrycznych i wektorowych) jest rastrowy obraz w skali szarości, reprezentujący zakres, w jakim efekt działania modułu ma zostać zastosowany do poszczególnych pikseli. Obraz ten jest przechowywany wewnętrznie na potrzeby aktywnych modułów i może być później wykorzystany przez inne moduły w kolejce przetwarzania.

Jak przy każdej masce, jeśli wartość krycia dla piksela maski rastrowej wynosi zero, wejście modułu po przejściu przez niego pozostaje niezmienione. Jeśli wartość krycia wynosi 1.0, moduł działa z pełną mocą. Dla każdej wartości pośredniej pomiędzy 0 a 1, efekt modułu stosowany jest w tym miejscu proporcjonalnie.

Możesz wybrać maskę rastrową z rozwijalnej listy. Maski są rozróżniane dzięki nazwom modułu, w którym zostały oryginalnie wygenerowane.


Uwaga: Maski rastrowe generowane są jako efekt wewnętrznych obliczeń modułu. Po zakończeniu obliczeń przez moduł maska staje się dostępna dla kolejnych modułów w kolejce przetwarzania.

Rodzi to dwie konsekwencje:

  1. Maski rastrowe nie mogą być generowane przez nieaktywne moduły, ponieważ te nie biorą udziału w przetwarzaniu sekwencyjnym. Po deaktywacji modułu jego maska rastrowa staje się niedostępna do użytku.

  2. Maski rastrowe przekazywane są w górę sekwencji po przetworzeniu modułu – mogą one zostać użyte tylko przez późniejsze moduły w sekwencji.


translations