pliki poboczne

darktable to niedestrukcyjny edytor obrazów, który otwiera wszystkie obrazy w trybie tylko do odczytu. Wszelkie dane utworzone w darktable (metadane, tagi i kroki przetwarzania obrazu) są przechowywane w oddzielnych plikach pobocznych .XMP. Pliki te są przechowywane razem z oryginalnymi plikami RAW i umożliwiają darktable przechowywanie informacji o obrazach, a także pełnej historii edycji bez ingerencji w oryginalne pliki raw. Podczas importu zdjęcia do darktable po raz pierwszy, automatycznie generowany jest plik XMP. Generowanie plików XMP można wyłączyć w ustawienia > miejsca danych > xmp, ale nie jest to zalecane przy normalnym użytkowaniu.

Dla danego zdjęcia źródłowego może współistnieć wiele wersji edycji, zwanych duplikatami, udostępniających te same dane wejściowe obrazu, każda z własnymi metadanymi, etykietami i etapami przetwarzania. Każdy duplikat danego obrazu (o nazwie <nazwa bazy>.<rozszerzenie>) jest reprezentowany przez oddzielny plik poboczny XMP (z nazwą pliku w postaci <nazwa bazy>_nn.<rozszerzenie>.xmp, gdzie nn reprezentuje numer wersji tej edycji). Informacje do edycji początkowej — „duplikat” o numerze wersji zero — są przechowywane w pliku pobocznym o nazwie <nazwa bazy>.<rozszerzenie>.xmp. Numer wersji każdego duplikatu jest wyświetlany w module informacji o obrazie w każdym z widoków darktable.

Twoja praca jest automatycznie synchronizowana z plikami pobocznymi bez konieczności wciskania przycisku „zapisz”. Podczas tworzenia kopii zapasowej danych upewnij się, że zachowujesz również kopie plików XMP, ponieważ są one wymagane do pełnej rekonstrukcji pracy w przypadku awarii.

Oprócz plików pobocznych, darktable przechowuje wszystkie dane związane z obrazami w swojej bibliotecznej bazie danych dla szybkiego dostępu. Obraz można przeglądać i edytować z poziomu darktable tylko wtedy, gdy jego dane zostały najpierw załadowane do bazy danych biblioteki. Dzieje się to automatycznie podczas pierwszego importu obrazu. Jeśli obraz zostanie następnie ponownie zaimportowany, baza danych zostanie zaktualizowana na podstawie zawartości jego pliku XMP.

Po zaimportowaniu obrazu do darktable wpisy bazy danych mają pierwszeństwo przed plikiem XMP. Kolejne zmiany w pliku XMP dokonywane przez inne oprogramowanie nie są widoczne dla darktable — takie zmiany zostaną nadpisane przy następnej synchronizacji pliku przez darktable. Na żądanie darktable może być skonfigurowany do wyszukiwania zaktualizowanych plików XMP podczas uruchamiania, oferując możliwość aktualizacji bazy danych lub nadpisania pliku XMP, w którym zidentyfikowano zmiany. Tę konfigurację można zmienić w ustawienia > miejsca danych > xmp.

translations