purge_non_existing_images.sh

Znajduje i usuwa wpisy z bazy danych biblioteki odnoszące się do obrazów, które już nie istnieją w systemie plików. Musisz zamknąć darktable przed uruchomieniem tego skryptu.

Skrypt może być uruchamiany z następującymi parametrami linii poleceń:

purge_non_existing_images.sh [-c|--configdir <ścieżka>]
               [-l|--library <ścieżka>]
               [-p|--purge]

Uruchom skrypt bez dodatkowych opcji, aby wykonać „próbne uruchomienie”, generujące raport o brakujących plikach bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w bazie danych.

Dostępne opcje:

-c|--configdir <ścieżka>
Określa ścieżkę do katalogu konfiguracyjnego darktable, który ma być używany przez skrypt. Jeśli ta opcja nie zostanie podana, zostanie użyta domyślna lokalizacja katalogu konfiguracji.
-l|--library <ścieżka>
Określa ścieżkę do pliku bazy danych library.db, który ma być analizowany przez skrypt. Jeśli ta opcja nie zostanie określona, zostanie użyta domyślna lokalizacja pliku library.db.
-p|--purge
Faktycznie usuwa wszelkie wpisy w bazie danych, które odnoszą się do nieistniejących plików. Jeśli opcja nie zostanie podana, raport zostanie wydrukowany bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w bazie danych.

Uwaga:

 1. Skrypt musi być wykonany w powłoce uniksowej, a na ścieżce wyszukiwania musi być dostępny klient `sqlite3’. W systemach linuksowych jest to na ogół tylko formalność.

 2. W przypadku systemów Windows zwykle wymagane będzie zainstalowanie środowiska MSYS2, zgodnie z opisem w [instrukcji budowania darktable w środowisku Windows](https://github.com/darktable-org/darktable/blob/master/packaging/ Windows/BUILD.md). Jeśli zainstalowałeś darktable przy użyciu standardowego pakietu instalacyjnego Windows, lokalizacja skryptu normalnie wyglądałaby tak: C:\Program Files\darktable\share\darktable\tools\purge_non_existing_images.sh.

 3. W przypadku systemów macOS aplikacja Terminal udostępnia powłokę, a klient sqlite3 jest domyślnie dostarczany przez system operacyjny. Jeśli darktable został zainstalowany przy użyciu pakietu aplikacji z obrazu dmg, domyślną lokalizacją skryptu będzie /Applications/darktable.app/Contents/Resources/share/darktable/tools/purge_non_existing_images.sh

 4. Operacji usunięcia nie można cofnąć. Z tego też względu bardzo rekomendujemy wykonanie backupu bazy danych przed usunięciem jakichkolwiek zapisów.


translations