tłumaczenie dtdocs

Tłumaczenie darktable tworzone jest przez naszą instancję Weblate.

Możesz użyć interfejsu internetowego Weblate do przetłumaczenia dokumentacji lub pobrać tłumaczenie z Weblate na swój komputer, edytować je, a następnie przesłać zmiany.

Prosimy o tworzenie wszystkich tłumaczeń w Weblate. Nie będziemy akceptować pull requestów na githubie dla poprawek plików PO.

🔗Tworzenie nowej gałęzi gita

 1. Utwórz nową gałąź do pracy z git. Na przykład: git checkout -b pl-translation-init

🔗Dodawanie nowego języka do Hugo

 1. W plikach config.yaml oraz config-pdf.yaml znajdź linie languages:.

 2. Dodaj język, który chcesz tłumaczyć. Przykładowy wpis dla języka angielskiego wygląda tak:

   en-us:
    title: darktable 3.4 user manual
    weight: 1
  
 3. Zapisz pliki.

🔗Tworzenie pliku PO

Wykonaj następujące kroki, jeśli chcesz zaktualizować pliki POT i PO ze źródła markdown.

 1. Utwórz pusty plik PO dla swojego języka w folderze po o nazwie content.<język>.po. Na przykład: touch po/content.fr-fr.po

 2. Uruchom skrypt, aby wypełnić plik PO: cd tools/ && ./generate-translations.sh --no-translations

🔗Generowanie przetłumaczonych plików

Wykonaj następujące kroki, aby wygenerować pliki serwisu z tłumaczenia.

 1. Wygeneruj przetłumaczone pliki: cd tools/ && ./generate-translations.sh --no-update.

 2. Sprawdź tłumaczenie, uruchamiając wewnętrzny serwer hugo: hugo server

 3. Otwórz przeglądarkę internetową i sprawdź zmiany. Adres URL znajduje się w danych wyjściowych polecenia hugo server.

 4. Usuń przetłumaczone pliki, ponieważ nigdy nie sprawdzamy ich w git: cd tools/ && ./generate-translations.sh --rm-translations.

🔗Tłumaczenie strony internetowej, epub oraz łańcuchów PDF

Istnieją dwa motywy dokumentacji darktable: jeden dla strony HTML i jeden dla pliku PDF. Będziesz musiał przetłumaczyć ciągi dla obu.

 1. Przejdź do themes/hugo-darktable-docs-themes/i18n.

 2. Skopiuj zawartość pliku en.yaml i nazwij nowy plik <twój język>.yaml.

 3. Przetłumacz zawartość nowego pliku yaml.

 4. Sprawdź przetłumaczony plik PO w git, wypchnij go na github i otwórz pull request, aby zmiany zostały zaakceptowane.

 5. Powtórz ostatnie cztery kroki dla innych tematów, themes/hugo-darktable-docs-epub-theme oraz themes/hugo-darktable-docs-pdf-theme.

🔗Integracja nowych tłumaczeń z Weblate

Poniżej założono, że katalog roboczy git jest czysty, że masz dostęp API do instancji Weblate, że skonfigurowałeś repozytorium git Weblate jako zdalne w lokalnym repozytorium git dtdocs i że wlc, klient wiersza poleceń Weblate jest skonfigurowany.

 1. Zatwierdź wszelkie zmiany w Weblate: wlc commit darktable/dtdocs

 2. Zablokuj projekt Weblate, aby zapobiec dalszym zmianom: wlc lock darktable/dtdocs

 3. W lokalnym repozytorium git dtdocs utwórz nową gałąź: git checkout -b po-updates

 4. Zaktualizuj zdalny Weblate: git remote update weblate

 5. Połącz zmiany Weblate z lokalnie stworzoną gałęzią: git merge weblate/master

 6. Wykonaj squash wszystkich commitów Weblate, ponieważ jest ich tak wiele: git reset $(git merge-base master $(git rev-parse --abbrev-ref HEAD))

 7. Dodaj zmienione pliki PO: git add -A

 8. Zatwierdź pliki PO: git commit -m "Updated with the PO files from weblate."

 9. Zaktualizuj pliki POT i PO: cd tools/ && ./generate-translations.sh --no-translations && cd ..

 10. Przygotuj pliki POT i PO: git add -A

 11. Zatwierdź pliki POT i PO: git commit -m "Updated POT and PO files."

 12. Utwórz pull request w serwisie Github.

 13. Po zaakceptowaniu pull requesta zresetuj repozytorium Weblate tak, aby odpowiadało repozytorium dtdocs: wlc reset darktable/dtdocs

translations