import plików pobocznych z innych aplikacji

When importing an image, darktable automatically checks if it is accompanied by a sidecar file. As well as looking for files named <basename>.<extension>.xmp and <basename>_nn.<extension>.xmp (darktable’s XMP file naming formats) darktable also checks for the presence of a file in the form <basename>.xmp (the naming format for Lightroom’s XMP sidecar files). Files with the latter naming format will be read by darktable but will not be written to. Once the image has been imported, darktable will generate an additional XMP file using its own naming convention.

Obecnie darktable jest w stanie załadować następujące metadane z plików pobocznych Lightrooma podczas procesu importu:

  • etykiety (również hierarchiczne)

  • kolorowe etykiety

  • oceny

  • informacje GPS

Ponadto darktable został zaprojektowany, aby pomóc w migracji niektórych operacji na zdjęciach z innych aplikacji. Ich celem nie jest uczynienie darktable zamiennikiem jakiegokolwiek innego oprogramowania, ale raczej pomoc w odzyskaniu części pracy, którą już zainwestowałeś w swoje zdjęcia. Ważne jest, aby zrozumieć, że proces importowania nigdy nie da wyników identycznych z pierwotnie używanym oprogramowaniem. Podstawowe mechanizmy przetwarzania różnią się znacznie w zależności od aplikacji i w dużym stopniu zależą od indywidualnego zdjęcia. W niektórych przypadkach wyniki mogą być podobne, ale często konieczna będzie dalsza regulacja w darktable.

Ta migracja odbywa się automatycznie po przejściu do widoku ciemni, pod warunkiem, że zostanie znaleziony odpowiedni plik poboczny XMP.

Obecnie darktable jest w stanie obsłużyć następujące etapy wywołania z plików XMP, generowanych przez Lightroom (odpowiedni moduł darktable podajemy w nawiasach):

translations