układ widoku stołu podświetlanego

🔗lewy panel

Od góry do dołu:

import
Importuje zdjęcia z systemu plików lub podłączonego aparatu.
kolekcje
Filtruje zdjęcia, wyświetlane w środkowym panelu stołu podświetlanego; używane również do kontroli zdjęć, wyświetlanych w modułach rolki filmu oraz osi czasu.
ostatnio używane kolekcje
Udostępnia listę ostatnio użytych kolekcji zdjęć.
informacje o obrazie
Wyświetla informacje o obrazie.
instalator skryptów lua (opcjonalnie)
Instaluje skrypty lua.

🔗prawy panel

Od góry do dołu:

wybór
Wybiera zdjęcia na stole podświetlanym przy użyciu prostych kryteriów.
wybrane zdjęcia
Wykonuje działania na wybranych zdjęciach.
historia
Umożliwia edycję stosu historii wybranych zdjęć.
style
Przechowuje stos historii zdjęcia w postaci nazwanego stylu i stosuje go do innych obrazów.
edytor metadanych
Edytuje metadane dla wybranych zdjęć.
etykiety
Nadaje etykiety wybranym zdjęciom.
geotagging
Importuje i stosuje dane ścieżki GPX do zaznaczonych zdjęć.
eksportuj
Eksportuje zaznaczone zdjęcia do lokalnych plików bądź zdalnych serwisów.

🔗dolny panel

dolny panel stołu

Od lewej do prawej

oceny gwiazdkowe
Stosuje oceny gwiazdkowe do zdjęć.
color labels
Apply color labels to images.
wybór trybu
Wybiera tryb stołu podświetlanego.
powiększenie
Dostosowuje rozmiar miniaturek.
focus icon wykrywanie ostrości
Podświetla wyostrzone części zdjęcia.
display icon ustaw profil monitora
Ustawia profil wyświetlania twojego monitora(-ów).

translations