wyjściowy profil koloru

Ustawia profil wyjścia dla eksportu oraz sposób odwzorowania barw dla mapowania przejścia pomiędzy przestrzeniami barwnymi.

darktable comes with pre-defined profiles sRGB, Adobe RGB, XYZ and linear RGB. You can provide additional profiles by placing them in $DARKTABLE/share/darktable/color/out and $HOME/.config/darktable/color/out (where $DARKTABLE is the darktable installation directory and $HOME is your home directory). Note that these color/out directories are not created by the darktable install; if you need to use one, you must create it yourself.

Wyjściowy profil koloru można także określić w module eksportu.

🔗kontrolki modułu

profil eksportu
Profil renderowania wyjścia/eksportu. Opcja może zostać wybrana tylko wtedy, gdy używamy LittleCMS2 do stosowania wyjściowego profilu koloru (może to zostać zmienione w ustawienia > przetwarzanie). Jeśli korzystasz z wewnętrznego renderingu darktable, ta opcja jest ukryta. Zob. również profil eksportu.
profil eksportu
Profil, który ma zostać użyty do renderowania dla wyjścia/eksportu. Dane profilu zostaną osadzone w pliku wyjściowym (jeśli wspiera to format tego pliku), umożliwiając innym aplikacjom poprawną interpretację kolorów. Ponieważ nie wszystkie programy rozpoznają profile barwne, zalecamy pozostanie przy sRGB, chyba że jesteś świadomy wszystkich konsekwencji zmiany tego parametru.

translations