poziomy rgb

Dostosuj punkty czerni, bieli i średniej szarości w przestrzeni kolorów RGB. Ten moduł jest podobny do modułu poziomów, który działa w przestrzeni kolorów Lab.

Narzędzie poziomów rgb pokazuje histogram obrazu i wyświetla trzy paski z uchwytami. Przeciągnij uchwyty, aby zmienić jasność, średni szary i biały punkt (w trybie „RGB, połączone kanały”) lub niezależnie dla każdego z kanałów R, G i B (w trybie „RGB, niezależne kanały”).

Przesunięcie czarnych i białych ograniczników w celu dopasowania do lewej i prawej krawędzi histogramu sprawi, że obraz wyjściowy będzie obejmował pełny dostępny zakres tonalny. Zwiększy to kontrast obrazu.

Przesunięcie środkowego znacznika zmodyfikuje śródtony. Przesuń go w lewo, aby obraz wyglądał na jaśniejszy, i przesuń go w prawo, aby był ciemniejszy. Jest to często określane jako zmiana gammy obrazu.

Do pobrania ze zdjęcia punktów czerni, bieli i szarości dostępne są próbniki kolorów.


Uwaga: w pewnych warunkach, zwłaszcza w przypadku bardzo nasyconych źródeł światła niebieskiego, moduł poziomów może generować artefakty z czarnymi pikselami. Zobacz opcję „przycinania gamutu” w module profilu koloru wejściowego, aby uzyskać informacje o tym, jak rozwiązać ten problem.


🔗kontrolki modułu

tryb
Tryb działania. „RGB, połączone kanały” (domyślnie) zapewnia jednopoziomowe narzędzie, które aktualizuje wszystkie kanały, biorąc pod uwagę wybraną metodę zachowania kolorów (patrz „ochrona kolorów” poniżej). „RGB, niezależne kanały” zapewnia oddzielne sterowanie poziomami dla każdego z kanałów R, G i B.
auto
Automatycznie dopasowuje czarny i biały punkt i umieszcza szary punkt dokładnie w średniej między nimi. Użyj selektora kolorów, aby automatycznie dopasować w oparciu o wybrany region obrazu.
ochrona kolorów
Wybierz metodę zachowania kolorów podczas korzystania z trybu „RGB, połączone kanały” (domyślnie „luminancja”).

translations