przegląd

Moduły w tej sekcji podzielone są na dwie grupy:

moduły produkcyjne
Moduły produkcyjne są używane wyłącznie w widoku ciemni. Każdy moduł wykonuje operację przetwarzania obrazu przed przekazaniem swojego wyjścia do następnego modułu w celu dalszego przetwarzania. Razem ta sekwencja kroków przetwarzania tworzy kolejkę przetwarzania.
moduły narzędziowe
Moduły narzędziowe mogą być używane w dowolnym widoku darktable. Nie są one bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie pikseli obrazu, ale wykonują inne funkcje pomocnicze (zarządzanie metadanymi obrazu i etykietami, historię edycji, modyfikowanie kolejności kolejki przetwarzania, zrzuty obrazu i duplikaty, eksport zdjęcia itp.).

Te dwa typy modułów mają kilka wspólnych aspektów, opisanych poniżej.

🔗nagłówek modułu

Każdy moduł ma u góry nagłówek, na który składają się zwykle następujące elementy:

nazwa modułu
Kliknij nazwę, aby rozwinąć lub zwinąć resztę modułu i pokazać/ukryć jego kontrolki.
przycisk resetu parametrów
Zwykle pojawia się po prawej stronie nazwy modułu i jest używany do resetowania stanu modułu z powrotem do jego pierwotnego stanu.
menu presetów
Zwykle pojawia się po prawej stronie nagłówka modułu. Menu presetów jest używane głównie w modułach produkcyjnych, ale wiele modułów narzędziowych umożliwia również definiowanie ustawień wstępnych. Dostęp do tego menu można również uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu nagłówka modułu.

Moduły produkcyjne zawierają dodatkowe elementy w nagłówku modułu, zgodnie z opisem w sekcji nagłówek modułu produkcyjnego.

🔗zmiana rozmiaru modułu

🔗moduły narzędziowe

Niektóre moduły narzędziowe zawierają listy informacji, które mogą się powiększać w miarę dodawania kolejnych wpisów. Aby ułatwić zarządzanie tą zawartością na ekranie, można zwiększyć lub zmniejszyć maksymalną liczbę wpisów, które można wyświetlić przed dodaniem paska przewijania. Aby zmienić maksymalną liczbę wpisów, umieść kursor myszy nad wpisem na liście i przytrzymaj Ctrl podczas przewijania kółkiem myszy. Jeśli lista zawiera obecnie więcej wpisów niż to maksimum, pojawi się pasek przewijania, dzięki któremu możesz uzyskać dostęp do ukrytych wpisów.


Uwaga: nie jest możliwe rozszerzenie tych obszarów poza liczbę wpisów aktualnie wyświetlanych. Jeśli spróbujesz to zrobić za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+scroll, maksymalna liczba wpisów wzrośnie i pojawi się wyskakujący komunikat informujący o nowej wartości maksymalnej. Sam moduł nie zostanie jednak zmieniony, chyba że jego zawartość przekroczy to maksimum.


🔗moduły produkcyjne (przetwarzające)

Niektóre moduły przetwarzania zawierają narysowane elementy graficzne, które mogą zajmować zbyt dużo lub zbyt mało miejsca na ekranie w zależności od szerokości paneli bocznych. Te obszary rysowania zwykle mają domyślnie współczynnik proporcji 16:9 i można je w podobny sposób zmienić, najeżdżając na nie i przytrzymując klawisz Ctrl podczas przewijania.

translations