tablica kolorów

Ogólna tablica kolorów w przestrzeni Lab.

Wejściem dla tego modułu jest lista punktów źródłowych i docelowych, całe mapowanie jest interpolowane przy użyciu krzywych składanych. Wynikowe tablice kolorów (LUTy) są ręcznie edytowalne i mogą być tworzone przy użyciu narzędzia darktable-chart dla dopasowania do zadanego wejścia (takiego, jak pliki hald-clut czy RAW/JPEG z wewnętrznymi parami przetwarzania). Szczegóły zawiera rozdział użycie darktable-chart.

🔗kontrolki modułu

tablica kolorów
Tablica kolorów prezentuje listę kolorowych próbek. Są to punkty źródłowe. Docelowy kolor wybranej próbki pokazany jest jako przesunięcia, kontrolowane suwakami pod tablicą. Zmienione próbki, dla których kolory źródłowe i docelowe się różnią, otoczone są obwódką.

Aby zaznaczyć próbkę, możesz ją kliknąć, wybrać z listy lub skorzystać z próbnika. Aktualnie wybrana próbka zaznaczona jest białą obwódką, a jej numer wyświetlany jest w rozwijalnej liście poniżej.

Domyślnie moduł ładuje 24 próbki klasycznego próbnika i inicjalizuje mapowanie jako identyczne (bez zmian na zdjęciu). Konfiguracje z większą liczbą łatek, niż 24, prezentowane są na siatce 7x7.

sposób użycia
W celu modyfikacji mapowania koloru możesz zmienić kolor źródłowy i docelowy, choć głównym zastosowaniem jest zmiana wyłącznie kolorów docelowych.

Rozpocznij z odpowiednią paletą kolorów źródłowych (którąś z menu presetów bądź z pobranego stylu). Przy pomocy suwaków możesz teraz zmienić jasność (L), przesunięcie zielony-magenta (a), niebieski-żółty (b) lub nasycenie (c) docelowych wartości łatek.

Jeśli chcesz zmienić źródłowy kolor wybranej łatki, możesz wybrać nowy kolor ze zdjęcia przy użyciu próbnika i Shift+LPM na łatce, którą chcesz zamienić.

Kliknij podwójnie na łatce, aby ją zresetować; kliknij PPM na łatce, żeby ją usunąć; Shift+LPM na pustym obszarze doda nową łatkę (z aktualnie wybranym kolorem jako źródłem).

translations