gorące piksele

Automatycznie wykryj i wyeliminuj gorące piksele.

Gorące piksele to piksele, które błędnie rozpoznały prawidłowy poziom światła. Wykryte gorące piksele są zastępowane średnią wartością sąsiadujących pikseli.

🔗kontrolki modułu

próg
Jak bardzo wartość piksela musi odbiegać od sąsiadujących, żeby został uznany za gorący piksel.
siła
Siła mieszania gorącego piksela z jego otoczeniem.
wykrywanie przez 3 sąsiadów
Rozszerza wykrycie gorących pikseli – uznaje piksel za gorący, jeśli tylko trzy sąsiadujące piksele (zamiast czterech) różnią się od niego ponad wartość progową.
zaznacz naprawione piksele
Wizualnie oznacza naprawione piksele na zdjęciu i wyświetla licznik gorących pikseli, które zostały naprawione.

translations