usuwanie zamglenia

Automatycznie redukuje efekt kurzu i mgły w atmosferze. Moduł może być również wykorzystany bardziej ogólnie do nadania zdjęciom intensywniejszego koloru, szczególnie w obszarach o niskim kontraście.

Zamglenie pochłania światło z obiektów w kadrze, ale samo jest również źródłem rozproszonego światła w tle. Moduł usuwania zamglenia najpierw ocenia, dla każdego fragmentu zdjęcia, stopień zamglenia, a następnie usuwa światło tła, zgodnie z jego miejscową siłą, odzyskując oryginalne oświetlenie obiektu.

Ustawienie obu kontrolek na pełną wartość maksymalizuje ilość usuniętego zamglenia, ale jednocześnie często tworzy artefakty. Całkowite usunięcie światła atmosferycznego może spłaszczyć obraz i zaowocować nienaturalnym jego wyglądem. Optymalne wartości często znajdują się poniżej maksimum i rzadko zależą od samego zdjęcia, a w dużej części – od osobistego gustu.

🔗kontrolki modułu

siła
Nasilenie usunięcia zamglenia. Dla wartości 1, moduł usuwa 100 procent wykrytego zamglenia aż do określonej odległości. Ujemne wartości zwiększają stopień zamglenia na obrazie.
odległość
Ogranicza odległość, do której usuwane jest zamglenie. Dla małych wartości usuwanie zamglenia ograniczone jest do pierwszego planu. Zamglenie usuwane jest z całego zdjęcia, jeśli parametr ustawiony jest na 1. Jeśli siła ma wartość ujemną, kontrola odległości nie wywiera żadnego skutku.

translations