darktable-cmstest

Plik binarny darktable-cmstest (tylko Linux) sprawdza, czy podsystem zarządzania kolorami na komputerze jest poprawnie skonfigurowany i wyświetla przydatne informacje o zainstalowanych profilach monitora.

darktable-cmstest wywoływane jest bez parametrów linii poleceń.

translations