ustawienia wydruku

Zarządza ustawieniami widoku wydruku i inicjalizuje drukowanie.

🔗kontrolki modułu

🔗drukarka

drukarka
Wybierz jedną z zainstalowanych drukarek.
materiały
Rodzaj nośnika, załadowanego do drukarki (papier zwykły, papier fotograficzny z połyskiem itp.).
profil
Profil ICC drukarki dla załadowanego papieru. Jest to profil specyficzny dla drukarki i papieru. Ten profil to ostatnia transformacja przestrzeni kolorów zastosowana do obrazu, której celem jest stworzenie wysokiej jakości wydruku.
odwzorowanie barw
Cel renderowania wydruku („percepcyjny”, „względny kolorymetryczny”, „nasycenie” lub „bezwzględny kolorymetryczny”). Zobacz sposób odwzorowania barw, aby uzyskać więcej informacji.
kompensacja punktu czerni
Określa, czy dostosować punkt czerni profilu wyjściowego, który często jest jaśniejszy niż profil wejściowy. Powinno to być „włączone”, gdy odwzorowanie barw jest ustawione na „względny kolorymetryczny”.

🔗strona

rozmiar papieru
Rozmiar papieru do wydruku.
orientacja
Pozioma lub pionowa (zauważ, że darktable domyślnie sam wybierze najlepszą wartość).
jednostki
Jednostka używana do ustawiania marginesów: „mm”, „cm” lub „cale”.
marginesy
Ustawia każdy margines osobno lub wszystkie razem z wykorzystaniem środkowego przycisku „kłódki”.
wyświetl siatkę
Wybiera rozmiar siatki za pomocą pola tekstowego (wyrażonego w aktualnie wybranej jednostce). Zaznacz opcję wyświetlania siatki na płótnie.
wyrównaj zdjęcia do siatki
Pomaga w ustawieniu obszarów zdjęcia, przyciągając je do siatki w celu prawidłowego wyrównania.
wymagany tryb bez marginesów
Wskazuje, czy ma być włączony tryb drukarki bez marginesów. Ta pozycja jest aktywowana, gdy marginesy użytkownika są mniejsze, niż marginesy sprzętowe drukarki. Zwróć uwagę, że jest to tylko wskaźnik, ponieważ nie aktywuje automatycznie trybu bez marginesów.

🔗układ zdjęcia

szerokość/wysokość zdjęcia
To pole informacyjne wyświetla rzeczywistą szerokość i wysokość obrazu (podaną w wybranych jednostkach) na papierze.
współczynnik skalowania
To pole informacyjne wyświetla skalowanie zdjęcia w celu dopasowania do papieru. Jeśli ta wartość jest mniejsza niż 1, obraz jest skalowany w dół, w przeciwnym razie jest skalowany w górę. Jest to ważny czynnik, który należy obserwować — zbyt duża wartość (przeskalowanie w górę) może skutkować niską jakością wydruku. Wyświetlana jest również odpowiednia rozdzielczość (punktów na cal).
rozmieszczenie
Określa wyrównanie obrazu na jego obszarze.
przycisk nowego obszaru obrazu
Tworzy nowy obszar zdjęcia. Przeciągnij i upuść na płótnie, aby go umieścić. Jeśli włączona jest opcja przyciągania do siatki, obszar można łatwo wyrównać do linii siatki. Zdjęcie można umieścić w tym obszarze, przeciągając go z rolki filmu i upuszczając w nowym obszarze.
przycisk usuwania obszaru obrazu
Usuwa aktualnie wybrany obszar obrazu z kompozycji.
przycisk „wyczyść układ”
Usuwa wszystkie obszary zdjęcia, pozostawiając puste płótno.

Kolejne cztery pola reprezentują pozycję aktualnie wybranego obszaru na stronie — górny/lewy róg w pierwszym wierszu i szerokość/wysokość obszaru w drugim wierszu.

Po najechaniu na obszar obrazu wyświetlane są jego położenie i rozmiar. Możliwe jest również chwycenie boku i rogu obszaru, aby zmienić rozmiar, lub przeciągnięcie całego obszaru, aby zmienić jego położenie.

Układ strony może zostać zapisany jako preset.

🔗ustawienia wydruku

profil
Profil eksportu do użycia. Jest punktem wejścia używanym do następnej transformacji przy użyciu profilu ICC drukarki. Zwykle lepiej jest preferować dużą gamę (np. Adobe RGB) niż mniejszą (np. sRGB).
odwzorowanie barw
Sposób odwzorowania barw do użycia podczas eksportu obrazu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sposób odwzorowania barw.
styl
Określa styl do zastosowania podczas eksportowania obrazu — domyślnie „brak”. Zobacz opis modułu eksportu, aby zapoznać się z bardziej szczegółowym omówieniem stosowania stylu podczas eksportu.
tryb
Czy wybrany styl powinien być dołączony do istniejącego stosu historii, czy całkowicie go zastąpić. Zobacz moduł eksportu, aby uzyskać więcej informacji.

🔗przycisk wydruku

Po kliknięciu zdjęcia są najpierw eksportowane przy użyciu wybranych opcji, następnie rozmieszczane na stronie i ostatecznie wysyłane do drukarki.

translations