ocena koloru

Ocenia kolory i jasność obrazu, stosując zalecane warunki wyświetlania ISO 12646:2008.

When developing an image, the way we perceive brightness, contrast and saturation is influenced by the surrounding ambient conditions. If an image is displayed against a dark background, this can have a number of adverse effects on our perception of that image:

  • Przesada postrzeganej ekspozycji sprawia, że obraz wydaje się jaśniejszy niż jest w rzeczywistości. Dobrze ilustruje to efekt szachownicy Adelsona.

  • Spadek postrzeganego nasycenia obrazu sprawia, że kolory wydają się uboższe, niż w rzeczywistości (efekt Hunta).

  • Spadek postrzeganego kontrastu obrazu sprawia, że tony wydają się bardziej płaskie niż w rzeczywistości (efekt Bartlesona-Brenemana 3)

W efekcie końcowy obraz może być zbyt ciemny i nadmiernie przetworzony pod względem kontrastu i nasycenia kolorów. Aby tego uniknąć, norma „ISO 12646:2008” zawiera pewne zalecenia dotyczące warunków, w jakich należy oceniać kolory obrazu. Moduł oceny koloru w ciemni umieszcza ramkę wokół obrazu, aby pomóc użytkownikowi lepiej ocenić kolory obrazu, zgodnie z tymi zaleceniami.

color-assessment-overview

Po wybraniu przycisku oceny koloru bulb-icon w dolnym panelu, obraz jest pomniejszany, tak aby wokół niego pojawiła się gruba, szara ramka, która działać będzie jako punkt odniesienia, z którym można porównać tony obrazu. Cieńsza biała ramka jest umieszczana bezpośrednio wokół obrazu, aby dać oczom podstawę do porównania podczas patrzenia na części obrazu, które mają być jasnobiałe.

Although the color assessment mode provides a mid-gray surrounding to the image, it is recommended that you also set your user interface (in preferences > general) to one of the “grey” themes. These themes are designed to provide a user interface that is close to middle gray (it is actually slightly darker to allow better contrast with the text in the user interface). When one of these themes is used together with the color assessment mode, this will help to avoid the above perception issues.

Tryb oceny kolorów można również przełączać, naciskając klawisze Ctrl+B.

translations