znak wodny

Render a vector-based overlay onto your image. Watermarks are standard SVG documents and can be designed using Inkscape.

Możesz również korzystać z plików graficznych map bitowych (PNG).

Procesor SVG w darktable może również zastępować ciągi w dokumencie SVG, umożliwiając umieszczenie w znaku wodnym informacji zależnych od konkretnego zdjęcia.

Zaprojektowane przez użytkownika znaki wodne należy umieścić w katalogu $HOME/.config/darktable/watermarks. Po umieszczeniu na miejscu użyj przycisku przeładowania, aby zaktualizować listę dostępnych znaków wodnych.

The following is a list of variable strings that are supported for substitution within an SVG document.

Poza tą listą możesz użyć również zmiennych tekstowych, zdefiniowanych w sekcji zmienne.

$(WATERMARK_TEXT)       A short free text (max. 63 characters)
$(WATERMARK_COLOR)      The color to use for $WATERMARK_TEXT
$(WATERMARK_FONT_FAMILY)   The font family to use for $WATERMARK_TEXT
$(WATERMARK_FONT_STYLE)    The font style (normal, oblique, italic)
$(WATERMARK_FONT_WEIGHT)   The font weight (boldness)

🔗kontrolki modułu

znacznik
Wybierz znak wodny do zastosowania. Użyj przycisku „odśwież”, aby zaktualizować listę, aby zawierała wszelkie nowo dodane znaki wodne. Rozszerzenie pliku (png/svg) jest pokazane w nawiasach.
tekst
Wolne pole tekstowe, w którym można wpisać do 63 znaków, które mają zostać wydrukowane w miejscu, do którego odnosi się odpowiedni znak wodny. Przykład podano jako simple-text.svg.
kolor tekstu
kolor tekstu. Kliknij kolorowe pole, aby otworzyć okno dialogowe wyboru kolorów, które oferuje wybór najczęściej używanych kolorów, a także pozwala zdefiniować kolor w przestrzeni kolorów RGB.
font
Czcionka do użycia (domyślnie „DejaVu Sans Book”). Kliknij pole, aby otworzyć okno dialogowe z czcionkami dostępnymi w systemie. Czcionki można wyszukiwać według nazwy, a podgląd jest wyświetlany obok nazwy czcionki. Możesz podać własny przykładowy tekst.
krycie
Wartość krycia renderowanego znaku wodnego.
skala
Skala znaku wodnego, z uwzględnieniem wartości parametru “skaluj wg”.
obrót
Kąt obrotu znaku wodnego.
skaluj wg
Odniesienie dla parametru skali. Domyślne ustawienie „obraz” skaluje znak wodny w stosunku do rozmiaru obrazu w poziomie. Alternatywnie możesz przeskalować znak wodny względem „dłuższej” lub „krótszej krawędzi”.
rozmieszczenie
Użyj tych elementów sterujących, aby wyrównać znak wodny do dowolnej krawędzi lub środka obrazu.
przesunięcie x
Przesunięcie niezależne od pikseli względem wybranego wyrównania na osi X.
przesunięcie y
Przesunięcie niezależne od pikseli względem wybranego wyrównania na osi Y.

translations