водяний знак

Візуалізує векторне накладання на ваше зображення. Водяні знаки є стандартними документами SVG і можуть бути розроблені за допомогою Inkscape.

Ви також можете використовувати растрові зображення (PNG).

Обробник SVG в darktable може також замінювати рядки в документі SVG, що дозволяє включати інформацію, залежну від зображення, у водяний знак.

Розроблені користувачем водяні знаки слід розміщувати в каталозі $HOME/.config/darktable/watermarks. Коли файл буде розміщено, за допомогою кнопки перезавантаження оновіть список доступних водяних знаків.

Далі наведено перелік змінних, які підтримуються для заміни в документі SVG.

На додаток до цього списку ви також можете використовувати рядки змінних, визначені у розділі змінні.

$(WATERMARK_TEXT)       Короткий довільний текст (макс. 63 символи)
$(WATERMARK_COLOR)      Колір для $WATERMARK_TEXT
$(WATERMARK_FONT_FAMILY)   Сімейство шрифтів для $WATERMARK_TEXT
$(WATERMARK_FONT_STYLE)    Стиль шрифту (звичайний, косий, курсив)
$(WATERMARK_FONT_WEIGHT)   Вага шрифту (жирність)

🔗елементи керування модулем

знак
Виберіть водяний знак, який потрібно застосувати. За допомогою кнопки перезавантаження можна оновити список, щоб включити щойно додані водяні знаки. Розширення файлу (png/svg) показано в дужках.
текст
Поле вільного тексту, в яке можна ввести до 63 символів, які друкуватимуться, коли на них посилається відповідний водяний знак. Приклад надано в simple-text.svg.
колір
Колір тексту. Натискання на кольорове поле відкриває діалогове вікно вибору кольорів, яке пропонує вам вибір часто використовуваних кольорів або дозволяє визначити колір у колірному просторі RGB.
шрифт
Шрифт, який слід використовувати (за замовчуванням “DejaVu Sans Book”). Натискання на поле відкриває діалогове вікно, яке відображає шрифти, доступні у вашій системі. Шукати шрифти можна за назвою, а попередній перегляд відображається поруч із назвою шрифту. Ви можете вказати власний зразок тексту.
непрозорість
Непрозорість відображення водяного знака.
масштаб
Масштаб водяного знаку відносно опції, вибраної в параметрі “масштаб відносно”.
обертання
Кут обертання водяного знака.
масштаб відносно
Параметр за замовчуванням “зображення” масштабує водяний знак відносно горизонтального розміру зображення. Крім того, ви можете масштабувати водяний знак відносно “довшої сторони” чи “коротшої сторони”.
вирівнювання
Використовуйте ці елементи керування, щоб вирівняти водяний знак за будь-яким краєм або центром зображення.
зміщення x
Піксельно-незалежне зміщення відносно вибраного вирівнювання по осі x.
зміщення y
Піксельно-незалежне зміщення відносно вибраного вирівнювання по осі y.

translations