темна кімната

Керування функціональністю в режимі темної кімнати та відповідних модулях.

🔗загальні

що контролює сила натискання стилуса при малюванні масок
Керує тим, як зчитування тиску на графічному планшеті впливає на мазки пензля новоствореної намальованої маски. Ви можете контролювати ширину, жорсткість та непрозорість пензля. “Абсолютний” контроль означає, що показник тиску безпосередньо визначає атрибут зі значенням від 0% до 100%. “Відносний” означає, що показник тиску регулює атрибут між нулем та заздалегідь визначеним значенням за замовчуванням (за замовчуванням вимкнено).
згладжування мазків пензлем
Встановлює рівень згладжування мазків пензлем намальованої маски. Потужніше згладжування призводить до зменшення кількості вузлів та спрощення редагування за рахунок меншої точності.
прокручувати вниз для збільшення параметрів маски
За замовчуванням прокручування коліщатка миші вгору збільшує значення відповідних параметрів фігури в намальованих масках. Увімкніть, щоб змінити поведінку на протилежну (за замовчуванням вимкнено).
pattern for the image information line
Set the information to be displayed in the image information line. You can use any variables in the variables section as well as $(NL) for a new line. You can also include formatting (bold, italic, colors etc).
розміщення інформаційного рядка зображення
Виберіть панель темної кімнати, на якій відображається рядок інформації про зображення. Вибирайте між “зверху ліворуч”, “зверху праворуч”, “зверху в центрі”, “низ” та “приховано” (за замовчуванням “низ”).
облямівка навколо зображення в режимі темної кімнати
Відображати центральне зображення в режимі темної кімнати із зовнішньою межею заданої кількості пікселів (за замовчуванням 20).
показати смуги прокрутки для центральної панелі
Виберіть, чи відображати смуги прокрутки в центральній панелі темної кімнати (за замовчуванням вимкнено).
demosaicing for zoomed out darkroom mode
Choose how to demosaic images in the darkroom view when not viewing the image at 1:1 zoom scale. Note: this setting is only used for interactive work and does not affect exported images.
 • default uses the default demosaic mode for the camera’s sensor (RCD or Markesteijn).
 • always bilinear (fast) is fastest, but not as sharp
 • full (possibly slow) will use the settings from the demosaic module (the same settings as the export module will use).
зменшити роздільну здатність попереднього перегляду
Зменшити роздільну здатність зображення попереднього перегляду навігації (виберіть “залишити оригінальну”, “до 1/2”, “до 1/3” або “до 1/4”). Це може покращити швидкість візуалізації, але будьте обережні, оскільки це також може заважати точному вибору кольору та маскуванню (за замовчуванням “залишити оригінальну”).
показувати екран завантаження між зображеннями
Показувати сірий екран завантаження під час навігації між зображеннями в темній кімнаті. Вимкніть цю опцію, щоб просто показувати просте тимчасове повідомлення та залишити попереднє зображення на місці, доки не завантажиться наступне. Зверніть увагу, що вимкнення цієї опції може бути дуже корисним для швидкого порівняння дублікатів зображень, однак, можуть виникнути проблеми з тривалим часом завантаження (що змушує думати, що наступне зображення вже завантажено) і ви можете спостерігати візуальні артефакти під час завантаження наступного зображення (за замовчуванням увімкнено).

🔗модулі

відображення окремих кольорових каналів
Керування відображенням окремих кольорових каналів при їх активації у функції параметричні маски. Ви можете вибрати між “псевдокольором” та “відтінками сірого” (за замовчуванням “псевдоколір”).
приховати вбудовані пресети модулів обробки
Якщо увімкнено, в меню пресетів для модулів обробки відображатимуться лише задані користувачем пресети – вбудовані пресети будуть приховані (за замовчуванням вимкнено).
показувати віджет напрямних в інтерфейсі модулів
Увімкніть це, щоб показувати інтерфейс керування напрямними та накладками безпосередньо в інтерфейсі модулів, які його підтримують (увімкнено за замовчуванням).
розгортати одночасно лише один модуль обробки
Контролює, як модулі обробки розгортаються в темній кімнаті. Якщо цю опцію ввімкнено, розгортання модуля кліком згортає будь-який розгорнутий на даний момент модуль. Якщо ви хочете розгорнути модуль, не згортаючи інші, ви можете зробити це за допомогою Shift+клік. Вимкнення цієї опції інвертує значення кліку та Shift+клік (за замовчуванням увімкнено).
згортати модулі лише в поточній групі
Вибираючи розгортання лише одного модуля обробки одночасно (використовуючи логіку, визначену в попередньому налаштуванні), згортайте лише інші модулі, які відображаються в поточній видимій групі. Вимкніть цю опцію, щоб гарантувати, що модулі в невидимих групах також згортаються (за замовчуванням увімкнено).
розгортати активований модуль і згортати, коли його вимкнено
Виберіть цю опцію для темної кімнати для автоматичного розгортання або згортання модулів обробки, коли їх увімкнено або вимкнено. (за замовчуванням вимкнено)
спробувати помістити розгорнутий модуль обробки якнайвище
Якщо цю опцію увімкнено, модулі обробки прокручуються до верхньої частини правої панелі при розгортанні (увімкнено за замовчуванням).
показати кнопки в заголовках модулів обробки
Виберіть, чи відображати чотири кнопки (індикатор маски, меню декількох екземплярів, скидання, меню пресетів) праворуч від заголовка модуля для модулів обробки. Ці кнопки завжди з’являться, коли миша знаходиться над модулем. В інший час вони будуть показані або приховані відповідно до цього вибору вподобань:
 • завжди: завжди показувати всі кнопки
 • при наведенні: відображати кнопки лише тоді, коли миша знаходиться над модулем
 • підсвічувати тьмяні: кнопки приглушені, коли миша не знаходиться над модулем
 • авто: приховати кнопки, коли панель вузька
 • поступово прибирати: прибирати блок кнопок в тих заголовках, де вони заважають іменам модулів, коли панель звужується
 • пріоритет імені модуля: приховати всі кнопки, якщо ім’я модуля не вміщується
 • гасити одночасно при недостатній ширині: зникають усі кнопки в одному заголовку одночасно
 • витісняти при недостатній ширині: поступово приховувати окремі кнопки за потреби
(за замовчуванням завжди)
показувати індикатор маски в заголовках модулів
Якщо ввімкнено, у заголовку будь-яких модулів обробки, які мають маску, відображатиметься значок (за замовчуванням увімкнено).
запитувати ім’я при додаванні нового екземпляра
Якщо ввімкнено, під час створення нового екземпляра модуля обробки негайно відображатиметься підказка, що дозволяє встановити назву для нового екземпляра (за замовчуванням вимкнено).

translations