filtr połówkowy

Symuluje działanie filtru połówkowego w celu umożliwienia narastającej korekcji naświetlenia i koloru.

Na ekranie wyświetla się linia, umożliwiająca przy pomocy myszki zmianę pozycji i pochylenia gradientu.

Moduł w określonych okolicznościach generuje często artefakty bandingu. Rozważ aktywację modułu ditheringu dla uniknięcia tego efektu.

🔗kontrolki modułu

przyciemnienie
Ustawia gęstość filtra (EV). Niska wartość powoduje lekkie niedoświetlenie, a wysoka – tworzy mocny filtr.
twardość
Twardość gradientu. Niska wartość tworzy gładkie przejście, wysoka wartość czyni je bardziej nagłym.
obrót
Obrót filtra. Wartości ujemne obracają go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obrót można również kontrolować, przeciągając końce linii gradientu przy pomocy myszki.
odcień
Wybierz odcień w celu dodania zafarbu do gradientu.
nasycenie
Nasycenie zafarbu, dodanego do gradientu (domyślnie 0 dla koloru neutralnego)

translations