analiza obrazu

W tym module dostępne są różne graficzne przedstawienia poziomów światła lub chromatyczności wywoływanego zdjęcia.

scopes module

Najedź myszą na panel, aby wyświetlić przyciski umożliwiające dostosowanie wyświetlania. Skrajny lewy przycisk przełącza tryb między histogramem, zakresem przebiegu, zakresem parady RGB i wektoroskopem. Pozostałe przyciski sterują sposobem rysowania wykresu dla bieżącego zakresu.

Gdy mysz znajduje się nad panelem zakresów, przewiń myszą, przytrzymując klawisz Ctrl, aby zmienić wysokość panelu. Możesz pokazać/ukryć moduł zakresów całkowicie za pomocą skrótu klawiaturowego (domyślnie Ctrl+Shift+H).

Możesz przesunąć moduł analizy obrazu do lewego panelu w opcji ustawienia > różne > położenie modułu analizy obrazu.

Ze względu na wydajność zakresy są obliczane na podstawie podglądu obrazu (zdjęcia wyświetlanego w module nawigacji) zamiast obrazu o wyższej jakości, wyświetlanego w widoku centralnym. Podgląd jest obliczany w niższej rozdzielczości i może używać skrótów, aby ominąć bardziej czasochłonne etapy przetwarzania obrazu. W związku z tym wyświetlacz może niedokładnie przedstawiać drobne szczegóły obrazu i odbiegać w inny sposób od końcowego wywołanego zdjęcia.

🔗histogram

histogram

Histogram pokazuje rozkład pikseli w każdym kanale koloru według jasności.

W stanie domyślnym wyświetlane są dane dla wszystkich trzech kanałów kolorów RGB. Oś X biegnie od 0% do 100% jasności dla każdego kanału. Oś y podaje liczbę pikseli przy danej jasności.

Kliknij na panelu drugi przycisk od lewej, aby przełączać się między logarytmicznym i liniowym renderowaniem danych osi y.

Trzy skrajne, kolorowe przyciski po prawej stronie przełączają wyświetlanie kanałów kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego.

🔗przebieg (waveform)

waveform scope (horizontal)

The waveform scope shows similar data to the histogram, but allows you to view that data in a spatial context.

W „standardowym” przebiegu poziomym oś x przebiegu reprezentuje oś x obrazu — prawa strona przebiegu reprezentuje prawą stronę obrazu, a lewa strona przebiegu reprezentuje lewą stronę obrazu.

Oś y przedstawia rozkład pikseli według jasności dla każdego kanału — kropkowana linia u góry reprezentuje 100% jasności (wartości powyżej tej wartości mogą zostać przycięte), kropkowana linia pośrodku reprezentuje 50% jasności, a dół przebiegu reprezentuje 0% jasności.

Jasność każdego punktu na przebiegu reprezentuje liczbę pikseli w danej pozycji (oś x) o danej jasności (oś y).

waveform scope (vertical)

Kliknięcie drugiego przycisku od lewej przełącza między przebiegiem poziomym i pionowym. W przebiegu pionowym oś y wykresu reprezentuje oś y obrazu, a oś x przedstawia rozkład pikseli według jasności. Pionowy kształt fali może być przydatny w przypadku obrazów w formacie pionowym lub po prostu do zrozumienia obrazu w inny sposób.

Podobnie jak w przypadku histogramu, możesz selektywnie wyświetlać każdy z kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego, klikając odpowiednie przyciski.

Zobacz Of Histograms and Waveforms, aby uzyskać więcej informacji na temat przebiegów w darktable.

🔗parada rgb

rgb parade (horizontal)

Zakres parady RGB pokazuje te same dane, co przebieg, ale z kanałami czerwonym, zielonym i niebieskim wyświetlanymi obok siebie.

rgb parade (vertical)

Podobnie jak dla przebiegu, kliknięcie drugiego przycisku od lewej przełącza między poziomym i pionowym przetwarzaniem danych obrazu.

Parada RGB może być przydatna do dopasowania intensywności kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Może również pomóc w zrozumieniu różnic i indywidualnych cech każdego kanału.

🔗wektoroskop

vectorscope

Wektoroskop pokazuje chromatyczność bez względu na jasność lub dane przestrzenne.

Odległość od środka wykresu reprezentuje chromę, a kąt reprezentuje odcień. Obszary wykresu są pokolorowane w zależności od chromatyczności koloru, któremu odpowiadają na obrazie. Wykres przedstawia „objętość” kolorów, renderując częściej używane kolory na zdjęciu w jaśniejszych tonach.

Skala chrominancji wektoroskopu może być liniowa lub logarytmiczna. Kliknij na panelu drugi przycisk od lewej, aby to przełączyć.

Wektoroskop może opisywać obraz w CIELUV, JzAzBz lub przestrzeń kolorów RYB. Kliknięcie na panelu przycisku trzeciego od lewej powoduje przełączanie między u*v*, AzBz i RYB. Wykres CIELUV będzie szybszy do obliczenia i jest dobrze znanym standardem. JzAzBz może być bardziej percepcyjnie dokładny.

Wykres zawiera „pierścień odcienia” reprezentujący maksymalne nasycenie każdego odcienia (w ograniczonym RGB) bieżącego profilu histogramu. Podstawowe/wtórne elementy RGB są oznaczone kółkami.

🔗uwagi

  • Pierścień barwy nie jest sprawdzeniem gamutu, ponieważ kolor może znajdować się w pierścieniu barwy, ale nie mieści się w gamucie ze względu na ciemność/jasność.

  • Podczas dostosowywania obrazu w oparciu o wzornik kolorów szybsze i dokładniejsze wyniki uzyskasz dzięki użyciu funkcji kalibracji za pomocą wzornika w module kalibracji kolorów.

  • Wektoroskop nie wyświetla „linii odcienia skóry”, gdyż jest to raczej błędne uogólnienie, a nie uniwersalny standard.

  • Wektoroskop reprezentuje kolorymetryczne kodowanie obrazu, które nieuchronnie odbiega od percepcji obrazu przez widza.

🔗korekta ekspozycji

Zakresy histogramu, przebiegu i parady RGB mogą być użyte do bezpośredniej zmiany ekspozycji i poziomu czerni modułu ekspozycji.

W przypadku histogramu kliknij prawą stronę histogramu, a następnie przeciągnij w prawo, aby zwiększyć, lub przeciągnij w lewo, aby zmniejszyć ekspozycję. W podobny sposób możesz kontrolować poziom czerni, klikając i przeciągając po lewej stronie.

W przypadku fali poziomej i parady RGB przeciągnij górną część zakresu w górę/w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć ekspozycję. Przeciągnij dolną część w górę/w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom czerni.

W przypadku pionowych przebiegów i parad RGB odpowiednie regiony znajdują się po prawej (naświetlenie) i po lewej (poziom czerni).

Możesz także przewijać w odpowiednim obszarze — zamiast przeciągać — w celu dostosowania ekspozycji i punktu czerni. Kliknij dwukrotnie w zakresie, aby zresetować parametry modułu ekspozycji do ich wartości domyślnych.

🔗profil histogramu

Dane obrazu są konwertowane na profil histogramu przed obliczeniem danych zakresu. Możesz wybrać ten profil, klikając prawym przyciskiem myszy ikony korekty ekranowej lub kontroli gamutu w dolnym panelu, a następnie wybór interesującego profilu. Gdy włączona jest korekta ekranowa lub kontrola gamutu, zakres jest wyświetlany w profilu korekty ekranowej.

Gdy moduł zakresów działa na końcu kolejki podglądu, otrzymuje dane w przestrzeni kolorów monitora. Jeśli używasz przestrzeni kolorów monitora, która nie jest „dobrze zachowywana” (jest to typowe dla profilu urządzenia), kolory spoza gamy profilu monitora mogą być przycięte lub zniekształcone.

translations