miejsca danych

Poniższe opcje dotyczą bazy danych biblioteki darktable oraz plików pobocznych XMP.

🔗baza danych

utwórz zrzut bazy danych
Określa, jak często darktable powinien tworzyć migawki bazy danych. Dostępne opcje to „nigdy”, „raz na miesiąc”, „raz na tydzień”, „raz dziennie” i „podczas zamykania” (domyślnie „raz na tydzień”)
ile kopii zapasowych przechowywać
Liczba migawek do zachowania po utworzeniu nowej migawki, nie licząc kopii zapasowych bazy danych, wykonanych podczas przenoszenia między wersjami darktable. Wpisz „-1”, aby przechowywać nieograniczoną liczbę migawek. (domyślnie 10)

🔗xmp

zapisuj plik poboczny dla każdego zdjęcia
Pliki XMP zapewniają nadmiarową metodę zapisywania zmian, które wprowadziłeś na zdjęciu, oprócz zmian zapisanych w bazie danych darktable. Ta opcja pozwala wybrać, kiedy zapisać te pliki. Dostępne opcje to:
  • nigdy: Nie zapisuj plików XMP. Może to być przydatne, jeśli używasz wielu wersji darktable do celów programistycznych/testowych, ale zwykle nie jest to zalecane
  • przy imporcie: Plik XMP zostanie zapisany zaraz po dodaniu obrazu do biblioteki darktable i będzie aktualizowany za każdym razem, gdy go edytujesz
  • po edycji: Plik XMP zostanie zapisany przy pierwszej edycji obrazu i będzie aktualizowany przy każdej kolejnej edycji. Importowanie domyślnie nie wygeneruje pliku XMP.

Zalecamy zdecydowanie wybranie opcji „przy imporcie” lub „po edycji”. Pliki XMP zapewniają przydatne zabezpieczenie przed awariami, dzięki czemu nie utracisz danych w przypadku uszkodzenia bazy danych. Utworzenie kopii zapasowej surowego pliku oraz towarzyszącego mu pliku XMP umożliwi pełne przywrócenie pracy w późniejszym terminie poprzez ponowne zaimportowanie historii edycji z powrotem do darktable (domyślnie „przy imporcie”).

zapisuj skompresowane etykiety xmp
Zapisy w etykietach XMP mogą być duże i przekraczać dostępne miejsce do przechowywania stosu historii w niektórych plikach wyjściowych dla eksportu. Opcja umożliwia kompresję binarnych etykiet XMP w celu zaoszczędzenia miejsca. Dostępne opcje to “nigdy”, “zawsze” oraz “tylko duże” (domyślnie).
wyszukaj zaktualizowane pliki xmp przy starcie
Skanuje wszystkie pliki XMP podczas uruchamiania i sprawdza, czy zostały w międzyczasie zaktualizowane przez inne oprogramowanie. Jeśli zostaną znalezione zaktualizowane pliki XMP, otwiera się menu, w którym użytkownik może wybrać, który z plików XMP ma przeładować (zastępując wpisy bazy danych darktable zawartością pliku XMP) i który z plików XMP nadpisać z bazy danych darktable. Włączenie tej opcji powoduje również, że darktable sprawdza, czy pliki poboczne zostały dodane po czasie importu (domyślnie wyłączone).

translations