lut 3D

Przekształca wartości RGB za pomocą pliku 3D LUT.

3D LUT to trójwymiarowa tablica, używana do konwersji zadanej wartości RGB do innej. Używana jest do symulowania kliszy filmowej oraz korekcji koloru.

Moduł ten akceptuje pliki .cube, .3dl, .png (haldclut) oraz .gmz. Nieskompresowane dane 3D LUT nie są zapisywane w bazie danych ani w pliku XMP, ale zamiast tego są zapisywane w ścieżce pliku 3D LUT w folderze głównym 3D LUT. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo wykonać kopię zapasową folderu 3D LUT — udostępnianie obrazu za pomocą XMP jest bezcelowe, jeśli odbiorca nie ma również tego samego pliku 3D LUT we własnym folderze 3D LUT.

Skompresowany format .gmz jest dostępny tylko po zainstalowaniu GMIC. Ten format może pomieścić pełną bibliotekę LUT, a dane LUT załadowane z tego typu pliku mogą być zapisywane do bazy danych i plików XMP.


Uwaga: moduł obcina wszystkie wartości spoza zakresu [0,1]. Przemyśl redukcję zakresu wejściowego przed zastosowaniem modułu.


🔗użycie

LUTs are most commonly used in darktable for color grading or film look simulation. For this reason, by default, the module is placed after the filmic rgb module in the pixelpipe and should be applied to a neutral image (without first applying a specific look). While you can find hundreds of free LUTs on the internet, you should note that not all of them are compatible with the darktable environment and workflow – incompatible LUTs will not produce the advertised look. To limit the risk, a color grading LUT should have been created to work with one of the available “application color spaces” (see below), for both the input and the output of the module.

Logarytmiczne tablice LUT aparatów (takie jak F-log lub S-Log3) różnią się od tabel LUT z gradacją kolorów i symulacją wyglądu filmu i mają na celu konwersję nieprzetworzonych danych rejestru kamery na coś (nieprzetworzone dane liniowe lub inną przestrzeń kolorów), które darktable jest w stanie zrozumieć. W takim przypadku moduł lut 3D należy ręcznie umieścić między modułami demozaikowania i profilu koloru wejściowego. Po wykonaniu tej czynności nie można już wybrać „przestrzeni kolorów aplikacji”. „Profil wejściowy” modułu wejściowego profilu kolorów powinien być zgodny z wyjściem LUT. Pamiętaj, że ten przypadek użycia nie został jeszcze przetestowany.

🔗kontrolki modułu

wybór pliku
Wybierz plik 3D LUT do użycia. Wybór pliku jest nieaktywny, jeśli folder główny 3D LUT nie został zdefiniowany w preferencje > przetwarzanie.
przestrzeń kolorów
Tablica 3D LUT jest definiowana w odniesieniu do określonej przestrzeni kolorów. Wybierz przestrzeń kolorów, dla której zbudowano wybrany plik 3D LUT. Pliki kostek są zwykle powiązane z REC.709, podczas gdy większość innych jest związana z sRGB.
metoda interpolacji
Definiuje sposób obliczania kolorów wyjściowych, gdy kolory wejściowe nie znajdują się dokładnie w węźle kostki RGB, opisanej przez tablicę 3D LUT. Dostępne są trzy metody interpolacji: czworościenna (domyślna), trójliniowa i piramidalna. Zwykle nie zobaczysz żadnej różnicy między metodami interpolacji, z wyjątkiem LUT o mniejszych rozmiarach.

translations