mikser kanałów (przest.)


**Zauważ, że moduł, począwszy od darktable 3.4, jest przestarzały i nie powinien być używany do nowych edycji. Zamiast niego prosimy korzystać z modułu kalibracji koloru .


Proste, ale potężne narzędzie do zarządzania kanałami kolorów.

Ten moduł akceptuje kanały czerwony, zielony i niebieski jako wejścia i udostępnia kanały czerwonego, zielonego, niebieskiego, szarego, barwy, nasycenia i jasności jako wyjścia. Pozwala to niezależnie kontrolować udziały każdego kanału wejściowego w każdym kanale wyjściowym.

🔗mnożenie macierzy RGB

O mikserze kanałów można myśleć jako o rodzaju mnożenia macierzy 3x3 z wartościami wejściowymi [RGB].

┌ R_wy ┐   ┌ Rr Rg Rb ┐   ┌ R_we ┐
│ G_wy │ = │ Gr Gg Gb │ X │ G_we │
└ B_wy ┘   └ Br Bg Bb ┘   └ B_we ┘

Jeśli na przykład, otrzymałeś macierz do przekształcenia jednej przestrzeni kolorów w inną, możesz wprowadzić współczynniki matrycy do miksera kanałów w następujący sposób:

 • ustaw cel czerwień, a następnie ustaw wartości Rr, Rg i Rb za pomocą suwaków czerwonego, zielonego i niebieskiego,

 • ustaw cel na zielony, a następnie ustaw wartości Gr, Gg i Gb za pomocą suwaków czerwonego, zielonego i niebieskiego,

 • ustaw cel na niebieski, a następnie ustaw wartości Br, Bg i Bb za pomocą suwaków czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Domyślnie mikser kanałów po prostu kopiuje kanały wejściowe [RGB] bezpośrednio do pasujących kanałów wyjściowych. Jest to równoważne mnożeniu przez macierz jednostkową:

┌ R_wy ┐   ┌ 1 0 0 ┐   ┌ R_we ┐
│ G_wy │ = │ 0 1 0 │  X │ G_we │
└ B_wy ┘   └ 0 0 1 ┘   └ B_we ┘

Jako przykładowy przypadek użycia, poniższa macierz jest przydatna do oswajania brzydkich niebieskich świateł LED spoza gamutu poprzez uczynienie ich bardziej purpurowymi:

┌ 1.00 -0.18 0.18 ┐ 
│ -0.20  1.00 0.20 │
└ 0.05 -0.05 1.00 ┘ 

W takim przypadku przydatne jest użycie maski parametrycznej, aby ograniczyć efekt miksera kanałów tylko do problematycznych kolorów.

Działanie suwaków miksera kanałów można wytłumaczyć w jeszcze bardziej intuicyjny sposób:

 • w przypadku celu czerwonego przesunięcie suwaków w prawo spowoduje, że obszary R, G lub B obrazu będą bardziej czerwone. Przesunięcie suwaka w lewo sprawi, że te obszary będą bardziej niebieskozielone.

 • w przypadku celu zielonego ustawienie suwaków w prawo sprawi, że obszary R, G lub B obrazu będą bardziej zielone. Przesunięcie suwaka w lewo sprawi, że te obszary będą bardziej purpurowe.

 • w przypadku celu niebieskiego ustawienie suwaków w prawo spowoduje, że obszary R, G lub B obrazu będą bardziej niebieskie. Przesunięcie suwaka w lewo sprawi, że te obszary będą bardziej żółte.

🔗monochromatyczność

Innym bardzo użytecznym zastosowaniem miksera kanałów jest możliwość miksowania kanałów w celu uzyskania wyjścia w skali szarości – obrazu monochromatycznego. Użyj szarego celu i ustaw czerwone, zielone i niebieskie suwaki, aby kontrolować, w jakim stopniu każdy kanał ma wpływ na jasność wyjścia. Odpowiada to następującemu mnożeniu macierzy:

SZARY_wy =  [ r g b ] X ┌ R_we ┐
               │ G_we │
               └ B_we ┘

W przypadku odcieni skóry względne wagi trzech kanałów będą miały wpływ na poziom szczegółowości obrazu. Nadanie większej wagi czerwieni (np. [0,9, 0,3, -0,3]) spowoduje wygładzenie odcieni skóry, natomiast podkreślenie koloru zielonego (np. [0,4, 0,75, -0,15]) uwydatni więcej szczegółów. W obu przypadkach niebieski kanał jest redukowany, aby uniknąć podkreślania niepożądanej tekstury skóry.

Różne typy tradycyjnej kliszy czarno-białej mają różną czułość na kolory czerwony, zielony i niebieski, co można symulować, odpowiednio ustawiając współczynniki docelowe szarości. Moduł miksera kanałów posiada wiele wbudowanych ustawień wstępnych, które można wykorzystać do osiągnięcia tego celu.

🔗kontrolki modułu

cel
Wybierz kanał docelowy, na który będą miały wpływ ustawienia suwaka znajdujące się bezpośrednio poniżej. Kanały docelowe czerwonego, zielonego i niebieskiego są używane do mieszania kolorów, jak opisano w sekcji mnożenie macierzy powyżej. Kanał szarości jest używany do tworzenia obrazów w skali szarości, jak opisano w sekcji monochomatyczność powyżej. Możliwe jest również zdefiniowanie kanałów wejściowych R, G i B w celu wygenerowania wartości HSL (odcień, nasycenie i jasność) na wyjściu, chociaż jest to bardzo wyspecjalizowane zastosowanie.
czerwony
Określa, w jakim stopniu czerwony kanał wejściowy powinien wpływać na wybrany kanał docelowy.
zielony
Określa, w jakim stopniu zielony kanał wejściowy powinien wpływać na wybrany kanał docelowy.
niebieski
Określa, w jakim stopniu niebieski kanał wejściowy powinien wpływać na wybrany kanał docelowy.

translations