podstawowe korekty (przest.)


Zauważ, że moduł, począwszy od darktable 3.6, jest przestarzały i nie powinien być używany do nowych edycji. Zamiast niego prosimy korzystać z panelu szybkiego dostępu.


Moduł stworzony dla wygody, który łączy w jeden moduł elementy sterujące z modułów ekspozycji, ratowania prześwietleń, balansu kolorów i ożywienia.

Chociaż ten moduł może zapewnić szybki i wygodny sposób dokonywania prostych korekt obrazu, należy go używać ostrożnie. Normalnie korekty ekspozycji powinny znajdować się przed modułem profilu koloru wejściowego w kolejce przetwarzania, a korekty kolorów powinny następować po nim. Ponieważ moduł podstawowych korekt łączy wszystkie te funkcje w jedną operację w kolejce przetwarzania, może nie działać dobrze z innymi modułami. Dlatego, jeśli planujesz używać podstawowych korekt z innymi modułami, rozważ użycie ekspozycji + krzywej bazowej / krzywej tonalnej / krzywej filmowej rgb + balansu kolorów, aby te operacje były wykonywane we właściwych miejscach kolejki.

🔗kontrolki modułu

korekta poziomu czerni
Odpowiednik korekcji poziomu czerni w module ekspozycji, ten suwak definiuje próg, przy którym wartości ciemnoszarego są odcinane do czystej czerni. Zmniejszenie tego może przywrócić niektóre ciemne kolory do gamutu. Zwiększenie tego suwaka może pozornie zwiększać kontrast obrazu, ale wypycha też ciemne kolory z gamutu, a przyciętych danych nie można odzyskać w kolejnych modułach w kolejce przetwarzania. Aby kontrolować kontrast w cieniach, lepiej jest użyć innych modułów, takich jak krzywa tonalna lub poziomy, które łagodzą te negatywne skutki w dalszych etapach przetwarzania.
ekspozycja
Dostosowuje kompensację ekspozycji. Dodanie 1 EV kompensacji ekspozycji jest równoważne podwojeniu czasu ekspozycji w aparacie, otwarciu przysłony o 1 stopień lub podwojeniu czułości ISO.

Dodatnie korekty ekspozycji sprawią, że obraz będzie jaśniejszy. Jako efekt uboczny zwiększa się poziom szumu. W zależności od podstawowego poziomu szumów aparatu i wartości ISO obrazu, dodatnia kompensacja ekspozycji do 1 EV lub 2 EV powinna nadal dawać rozsądne wyniki.

Ujemne korekty ekspozycji spowodują, że obraz będzie ciemniejszy. Biorąc pod uwagę naturę obrazów cyfrowych, nie można tego skorygować dla w pełni prześwietlonych świateł, ale pozwala na zrekonstruowanie danych, jeśli tylko niektóre kanały RGB są obcięte (zajrzyj do dokumentacji modułu odzyskiwania prześwietleń, aby uzyskać informacje na temat radzenia sobie z przyciętymi pikselami).

kompresja świateł
Kompresuje jasne obszary obrazu w celu odzyskania szczegółów.
kontrast
Odpowiednik suwaka kontrastu w module balansu kolorów, służy do zwiększenia separacji wartości luminancji wokół punktu podparcia, w efekcie zwiększając stromość krzywej tonalnej. Suwak średniej szarości ustawia punkt podparcia dla kontrastu, a wszystkie piksele, których luminancja pasuje do tego punktu, pozostaną nienaruszone. Piksele jaśniejsze niż średnia szarość staną się jeszcze jaśniejsze, a piksele ciemniejsze – jeszcze ciemniejsze.
zachowaj kolory
Jeśli nieliniowa krzywa tonalna zostanie zastosowana do każdego z kanałów RGB z osobna, wówczas stopień dopasowania tonalnego zastosowany do każdego kanału kolorów może być różny, co może powodować zmiany odcieni. Dlatego menu zachowaj kolory udostępnia różne metody obliczania „poziomu luminancji” piksela. Stopień regulacji tonów jest obliczany na podstawie tej wartości luminancji, a następnie ta sama regulacja jest stosowana do wszystkich trzech kanałów RGB. Różne estymatory luminancji mogą wpływać na kontrast w różnych częściach obrazu, w zależności od specyficznych cech tego obrazu. Użytkownik może zatem wybrać konkretny estymator, który zapewnia najlepsze wyniki dla danego obrazu.
średnia szarość
Ustaw punkt podparcia dla suwaka kontrast. Jest to odpowiednik suwaka punkt podparcia kontrastu w module balansu kolorów. Jeśli suwak kontrastu jest ustawiony na 0, suwak ten nie przyniesie żadnego efektu.
jasność
Odpowiednik zwiększenia suwaka gamma w module balansu kolorów. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększy jasność obrazu, z naciskiem na śródtony.
nasycenie
Odpowiednik suwaka nasycenia wyjściowego w module balansu kolorów, ten suwak wpływa na nasycenie lub jasność i intensywność kolorów. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększy ilość koloru na obrazie; przesunięcie suwaka w lewo zmniejszy ilość koloru na obrazie.
żywiołowość
Zaakcentuj kolory obrazu bez dodawania nienaturalnych kolorów, jak to często ma miejsce w przypadku suwaka nasycenia. Działa poprzez zmniejszenie jasności już nasyconych pikseli, aby kolory były bardziej żywe. Możesz również uzyskać ciekawe efekty, łącząc go z suwakiem nasycenia, aby celować w mniej lub bardziej nasycone obszary obrazu.
auto
Automatycznie dostosowuje ekspozycję, biorąc pod uwagę cały obraz lub korzysta z próbnika kolorów, aby wybrać prostokątny obszar obrazu — ekspozycja zostanie automatycznie dostosowana na podstawie wybranego regionu. Pozwala to ustalić, które części obrazu powinny być dobrze naświetlone.
przycięcie
Ma to wpływ na liczbę pikseli, które zostaną przycięte do czerni lub bieli podczas obliczania automatycznej ekspozycji. Przesunięcie tego suwaka w prawo pozwoli na przycięcie większej liczby pikseli i zwiększenie kontrastu; przesunięcie tego suwaka w lewo spowoduje większą kompresję obrazu i zmniejszenie kontrastu.

translations