górny panel

Panel górny jest wspólny dla wszystkich widoków darktable i zapewnia dostęp do wielu wspólnych funkcji.

top-panel

🔗Lewa strona

filter / sort
Choose how to filter and sort the images. Criteria can be altered in the collection filters module.
top-panel_sort-order icon porządek sortowania
Przełączanie porządku sortowania (rosnący / malejący).

🔗Prawa strona

top panel_grouping icon grupowanie
Zwijanie / rozwijanie grup zdjęć.
top panel_overlays icon nakładki miniatur
Określa informacje, wyświetlane na miniaturkach na stole podświetlanym / rolce filmu.
W zależności od rozmiaru miniaturki możesz określać różne ustawienia. Zobacz ustawienia > stół podświetlany, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania ograniczników rozmiaru.
top panel_help icon pomoc kontekstowa
Kliknij tę ikonę, a następnie element kontrolny, aby przejść do odpowiedniej strony pomocy online.
ikona mapowania skrótów w górnym panelu mapowanie skrótów
Kliknij tę ikonę, aby przejść do trybu wizualnego mapowania skrótów w celu tworzenia skrótów klawiaturowych/myszy.
ikona górnego panelu preferencji ustawienia
Wyświetla i umożliwia w darktable zmianę ustawień.

translations