układ selektywny

Układ selektywny pozwala wyświetlać zdjęcia obok siebie w celu łatwego ich porównania.

🔗kontrolki

powiększenie
W trybie selektywnym możesz powiększać zdjęcia (do 100%), trzymając Ctrl podczas przewijania rolką myszy.
Pomiędzy powiększonymi zdjęciami przemieszczasz się poprzez LPM+przeciągnięcie.
Domyślnie powiększenie i przemieszczanie się działają na wszystkie widoczne zdjęcia. Jeśli chcesz wykonać którąś z tych czynności dla jednego zdjęcia, do powyższych kombinacji klawiszy dodaj Shift.
nawigacja
Użyj rolki myszy lub klawiszy strzałek (←/→) do poruszania się po kolekcji.

🔗tryby

Do dyspozycji są dwa tryby, różniące się liczbą prezentowanych jednocześnie zdjęć: „tryb stały” oraz „tryb dynamiczny”. Do przełączania się pomiędzy nimi w trybie selektywnym służy klawisz “<”.

tryb stały
W trybie selektywnym liczba zdjęć do wyświetlenia jest zawsze taka sama, niezależnie od wielkości zaznaczenia. Ustalasz ją suwakiem na dolnym panelu.

W tym trybie poruszasz się pomiędzy wybranymi zdjęciami. Jeśli nie wybrałeś zdjęć lub wybrane jest tylko jedno, poruszasz się pomiędzy wszystkimi zdjęciami.

Domyślnym klawiszem, uruchamiającym układ selektywny w trybie stałym, jest X.

tryb dynamiczny
W trybie dynamicznym wyświetlane są wszystkie zaznaczone zdjęcia. Jeśli nie wybrano żadnego (lub gdy wybrane jest tylko jedno), użyta jest ostatnia wartość z trybu stałego.

Domyślny skrót klawiszowy dla wyboru trybu selektywnego w trybie dynamicznym to Ctrl+X.


Uwaga: Jeśli chcesz zwiększyć wydajność podczas ładowania powiększonych zdjęć, aktywuj opcję (ustawienia > przetwarzanie > cpu/gpu/pamięć > przechowywanie pełnego podglądu na dysku). Pamiętaj jednak, że może to prowadzić do zużycia dużej ilości przestrzeni dyskowej.


translations