uitgaand kleurprofiel

Beheer het uitvoerprofiel voor export en de weergave-intentie die moet worden gebruikt bij het toewijzen tussen kleurruimten.

darktable comes with pre-defined profiles sRGB, Adobe RGB, XYZ and linear RGB. You can provide additional profiles by placing them in $DARKTABLE/share/darktable/color/out and $HOME/.config/darktable/color/out (where $DARKTABLE is the darktable installation directory and $HOME is your home directory). Note that these color/out directories are not created by the darktable install; if you need to use one, you must create it yourself.

Het uitvoerkleurprofiel kan ook worden gedefinieerd in de module export.

🔗module instellingen

uitgangs intentie
De weergave-intentie voor uitvoer/export. Weergave intentie kan alleen worden geselecteerd wanneer LittleCMS2 wordt gebruikt om het uitvoerkleurprofiel toe te passen (dit kan worden gewijzigd in voorkeuren >verwerking). Als de interne weergave routines van darktable worden gebruikt, is deze optie verborgen. Voor meer details, zie rendering intent.
Uitgangs profiel
Het profiel dat wordt gebruikt om kleuren weer te geven voor uitvoer/export. De profielgegevens worden ingebed in het uitvoerbestand (indien ondersteund door het bestandsformaat), zodat andere toepassingen de kleuren correct kunnen interpreteren. Omdat niet alle applicaties bekend zijn met kleurprofielen, is de algemene aanbeveling om je aan sRGB te houden, tenzij je weet wat je doet en een goede reden hebt om het anders te doen.

translations