darktable-chart

Het binaire bestand darktable-chart is een speciaal hulpprogramma om stijlen te creëren uit paren afbeeldingen zoals RAW+JPEG met verwerking in de camera. Details over het gebruik ervan zijn te vinden in de sectie met behulp van darktable-chart.

darktable-chart kan een GUI starten of worden gebruikt als een opdrachtregelprogramma.

darktable-chart
       [--help]
       [<input Lab pfm file>]
       [<cht file>]
       [<reference cgats/it8 or Lab pfm file>]

Alle parameters zijn optioneel, maar als je de tweede bestandsnaam wilt opgeven, moet je ook de eerste opgeven. Door darktable-chart op deze manier te starten, wordt een speciale GUI geopend (details zijn te vinden in de sectie met behulp van darktable-chart).

--help
gebruiksinformatie verstrekken en beëindigen.
<input Lab pfm file>
Open het hulpprogramma met het opgegeven bestand als bronafbeelding. Het invoerbestand moet de indeling Lab Portable Float Map hebben.
<cht-bestand>
geef een grafiekbestand op die de lay-out van de gebruikte kleurreferentiekaart beschrijft.
<reference cgats/it8 or Lab pfm file>
Specificeer de referentiewaarden, hetzij als gemeten waarden volgens de CGATS-standaard, of als referentiebeeld in Lab Portable Float Map-formaat.

Als alternatief kan darktable-chart worden gebruikt als een opdrachtregelprogramma om darktable-stijlbestanden te genereren met behulp van eerder opgeslagen CSV-bestanden.

darktable-chart
       --csv
       <csv file>
       <number patches>
       <output dtstyle file>

Alle parameters zijn verplicht.

<csv-file>
Een CSV-bestand dat eerder is opgeslagen vanuit darktable-chart.
<number of patches>
Het aantal kleurvlakken dat moet worden gebruikt in de instellingen van de kleuropzoektabel van de gemaakte stijl.
<output dtstyle file>
De naam van het stijlbestand dat moet worden gemaakt.

translations