darktable-cli

Виконуваний файл darktable-cli запускає варіант darktable з інтерфейсом командного рядка, який дозволяє експортувати зображення.

Цей варіант не відкриває жодного вікна – він працює в чисто консольному режимі без запуску графічного інтерфейсу. Цей режим особливо корисний для серверів, що виконують фонові завдання.

darktable-cli можна викликати з такими параметрами командного рядка:

darktable-cli [<вхідний файл чи папка>]
       [<файл xmp>]
       <вихідний файл чи папка>
       [--width <макс. ширина>]
       [--height <макс. висота>]
       [--bpp <bpp>]
       [--hq <0|1|true|false>]
       [--upscale <0|1|true|false>]
       [--style <ім'я стилю>]
       [--style-overwrite]
       [--apply-custom-presets <0|1|false|true>]
       [--out-ext <розширення>]
       [--import <файл чи папка>]
       [--icc-type <тип>]
       [--icc-file <файл>]
       [--icc-intent <метод>]
       [--verbose]
       [--help [опція]]
       [--core <опції darktable>]

Користувач повинен вказати ім’я вхідного файлу та ім’я вихідного файлу. Усі інші параметри необов’язкові.

<вхідний файл або папка>
Ім’я вхідного файлу або папки (що містить зображення) для експорту. Якщо ви хочете обробити кілька зображень або декілька папок, використовуйте натомість параметр --import.
<файл xmp>
Необов’язкове ім’я файлу XMP, що містить дані стека історії змін, які застосовуватимуться під час експорту. Якщо цю опція не надано, darktable буде шукати файл XMP, який належить вказаному вхідному файлу.
<вихідний файл або папка>
Ім’я вихідного файлу або папки призначення. Формат файлу експорту виводиться від розширення файлу або від опції --out-ext. Ви також можете використовувати ряд змінних в імені вихідного файлу. З очевидних причин цей параметр є обов’язковим, якщо ви використовуєте програму в папці із зображеннями, що містить кілька зображень. Якщо ви вказали вихідну папку, рекомендується також вказати формат файлу за допомогою --out-ext.
--width <максимальна ширина>
Обмежити ширину експортованого зображення заданою кількістю пікселів.
--height <максимальна висота>
Обмежити висоту експортованого зображення заданою кількістю пікселів.
--bpp <біт на піксель>
Визначити бітову глибину експортованого зображення. Дозволені значення залежать від формату вихідного файлу.

Примітка: Цей параметр наразі не працює. Якщо вам потрібно визначити бітову глибину, вам потрібно скористатися таким обхідним шляхом:

  --core
  --conf plugins/imageio/format/<FORMAT>/bpp=<VALUE>

де <FORMAT> – назва вибраного вихідного формату.


--hq <0 | 1 | true | false>
Визначити, чи використовувати високоякісну передискретизацію під час експорту (докладніше див. довідку про модуль експортувати). За замовчуванням значення true.
--upscale <0 | 1 | true | false>
Визначити, чи дозволяти збільшення зображення під час експорту. За замовчуванням значення false.
--style <назва стилю>
Вказати ім’я стилю, який застосовуватиметься під час експорту. Якщо вказано стиль, також повинен бути вказаний шлях до каталогу конфігурації darktable (тобто --core --configdir ~/.config/darktable). За замовчуванням жоден стиль не застосовується.
--style-overwrite
Зазначений стиль перезаписує стек історії, а не додається до нього.
--apply-custom-presets <0 | 1 | false | true>
Чи потрібно завантажувати data.db, який містить пресети та стилі. Якщо вимкнути цю опцію, ви можете запускати кілька екземплярів darktable-cli за рахунок неможливості використовувати параметр --style. За замовчуванням значення true.
--out-ext <розширення>
Встановити розширення для вихідних файлів. Якщо вказано, має пріоритет над <вихідним файлом>. За замовчуванням це витягується з <вихідного файлу>. Значенням за замовчуванням є jpg, якщо вказано <вихідна папка> .
--import <файл або каталог>
Вказати вхідний файл або папку, можна використовувати кілька разів. Цей параметр не можна поєднувати з <вхідним файлом або папкою>.
--icc-type <type>
Вказати тип профілю ICC, що є аналогом вибору “вихідного профілю” в модулі вихідний ICC профіль. За замовчуванням значення “вказаний в зображенні”. Використовуйте --help icc-type, щоб отримати список підтримуваних типів. Детальніший опис доступних опцій див. у довідці на модуль вихідний ICC профіль.
--icc-файл <файл>
Вказати ім’я файлу профілю ICC. За замовчуванням порожнє ім’я файлу.
--icc-intent <метод>
Вказати метод візуалізації. За замовчуванням значення “вказаний в зображенні”. Використовуйте --help icc-intent, щоб отримати список підтримуваних методів. Дивіться метод візуалізації для більш детального опису доступних опцій.
--verbose
Дозволяє детальний звіт про роботу програми.
--help [опція]
Друкувати довідку про використання та вийти. Якщо вказано опція, додатково друкується довідка про використання для даної опції.
--core <опції darktable>
Усі параметри командного рядка після --core передаються ядру darktable і обробляються як стандартні параметри. Детальний опис див. у розділі бінарний файл darktable.

translations