водяний знак

Візуалізує векторне накладання на ваше зображення. Водяні знаки є стандартними документами SVG і можуть бути розроблені за допомогою Inkscape.

Ви також можете використовувати растрові зображення (PNG).

Обробник SVG в darktable може також замінювати рядки в документі SVG, що дозволяє включати інформацію, залежну від зображення, у водяний знак.

Розроблені користувачем водяні знаки слід розміщувати в каталозі $HOME/.config/darktable/watermarks. Коли файл буде розміщено, за допомогою кнопки перезавантаження оновіть список доступних водяних знаків.

Далі наведено перелік змінних, які підтримуються для заміни в документі SVG.

На додаток до цього списку ви також можете використовувати рядки змінних, визначені у розділі змінні.

$(DARKTABLE.NAME)       Назва програми
$(DARKTABLE.VERSION)     Версія darktable
$(WATERMARK_TEXT)       Короткий вільний текст (макс. 63 символи)
$(WATERMARK_COLOR)      Колір для $WATERMARK_TEXT
$(WATERMARK_FONT_FAMILY)   Сімейство шрифтів для $WATERMARK_TEXT
$(WATERMARK_FONT_STYLE)    Стиль шрифту (звичайний, похилий, курсив)
$(WATERMARK_FONT_WEIGHT)   Вага шрифту (жирність)
$(IMAGE.ID)          Унікальний ідентифікатор зображення в поточній бібліотеці
$(IMAGE.FILENAME)       Ім'я файлу зображення
$(IMAGE.BASENAME)       Базове ім'я файлу зображення
$(IMAGE.EXIF)         Рядок Exif зображення
$(EXIF.DATE)         Дата зображення
$(EXIF.DATE.SECOND)      Секунди з даних Exif зображення
$(EXIF.DATE.MINUTE)      Хвилини з даних Exif зображення
$(EXIF.DATE.HOUR)       Години з даних Exif зображення (24 години)
$(EXIF.DATE.HOUR_AMPM)    Години з даних Exif зображення (12 годин, AM/PM)
$(EXIF.DATE.DAY)       День місяця з даних Exif зображення (01 .. 31)
$(EXIF.DATE.MONTH)      Місяць із даних Exif зображення (01 .. 12)
$(EXIF.DATE.SHORT_MONTH)   Місяць із даних Exif зображення, локалізований текст, скорочено
$(EXIF.DATE.LONG_MONTH)    Місяць із даних Exif зображення, локалізований текст
$(EXIF.DATE.SHORT_YEAR)    Скорочений рік із даних Exif зображення (2013 -- "13")
$(EXIF.DATE.LONG_YEAR)    Повний рік із даних Exif зображення
$(DATE)            Поточна системна дата
$(DATE.SECOND)        Поточний системний час, секунди
$(DATE.MINUTE)        Поточний системний час, хвилини
$(DATE.HOUR)         Поточний системний час, години (24 години)
$(DATE.HOUR_AMPM)       Поточний системний час, години (12 годин, AM/PM)
$(DATE.DAY)          Поточний системний час, день місяця (01 .. 31)
$(DATE.MONTH)         Поточний системний час, місяць (01 .. 12)
$(DATE.SHORT_MONTH)      Поточний системний час, місяць, локалізований текст, скорочено
$(DATE.LONG_MONTH)      Поточний системний час, місяць, локалізований текст
$(DATE.SHORT_YEAR)      Поточний системний час, рік (скорочено)
$(DATE.LONG_YEAR)       Поточний системний час, рік
$(EXIF.MAKER)         Виробник камери
$(EXIF.MODEL)         Модель камери
$(EXIF.LENS)         Об'єктив, що використовується
$(Xmp.dc.creator)       Рядок автора
$(Xmp.dc.publisher)      Рядок видавця
$(Xmp.dc.title)        Заголовок зображення
$(Xmp.dc.description)     Опис зображення. 
               Деякі камери використовують це для зберігання тексту, визначеного користувачем, під час зйомки (також називається “Exif.Photo.UserComment”).
$(Xmp.dc.rights)       Права, присвоєні зображенню
$(GPS.LATITUDE)        Координата широти зображення (N/S 0 .. 90)
$(GPS.LONGITUDE)       Координата довготи зображення (E/W 0 .. 180)
$(GPS.ELEVATION)       Рівень висоти зображення, за GPS (метри)
$(GPS.LOCATION)        Усі три координати (широта, довгота, висота) 

🔗елементи керування модулем

знак
Виберіть водяний знак, який потрібно застосувати. За допомогою кнопки перезавантаження можна оновити список, щоб включити щойно додані водяні знаки. Розширення файлу (png/svg) показано в дужках.
текст
Поле вільного тексту, в яке можна ввести до 63 символів, які друкуватимуться, коли на них посилається відповідний водяний знак. Приклад надано в simple-text.svg.
колір
Колір тексту. Натискання на кольорове поле відкриває діалогове вікно вибору кольорів, яке пропонує вам вибір часто використовуваних кольорів або дозволяє визначити колір у колірному просторі RGB.
шрифт
Шрифт, який слід використовувати (за замовчуванням “DejaVu Sans Book”). Натискання на поле відкриває діалогове вікно, яке відображає шрифти, доступні у вашій системі. Шукати шрифти можна за назвою, а попередній перегляд відображається поруч із назвою шрифту. Ви можете вказати власний зразок тексту.
непрозорість
Непрозорість відображення водяного знака.
масштаб
Масштаб водяного знаку відносно опції, вибраної в параметрі “масштаб відносно”.
обертання
Кут обертання водяного знака.
масштаб відносно
Параметр за замовчуванням “зображення” масштабує водяний знак відносно горизонтального розміру зображення. Крім того, ви можете масштабувати водяний знак відносно “довшої сторони” чи “коротшої сторони”.
вирівнювання
Використовуйте ці елементи керування, щоб вирівняти водяний знак за будь-яким краєм або центром зображення.
зміщення x
Піксельно-незалежне зміщення відносно вибраного вирівнювання по осі x.
зміщення y
Піксельно-незалежне зміщення відносно вибраного вирівнювання по осі y.

translations