znak wodny

Tworzy nakładkę wektorową na obrazie. Znaki wodne to standardowe dokumenty SVG i można je projektować za pomocą programu Inkscape.

Możesz również korzystać z plików graficznych map bitowych (PNG).

Procesor SVG w darktable może również zastępować ciągi w dokumencie SVG, umożliwiając umieszczenie w znaku wodnym informacji zależnych od konkretnego zdjęcia.

Zaprojektowane przez użytkownika znaki wodne należy umieścić w katalogu $HOME/.config/darktable/watermarks. Po umieszczeniu na miejscu użyj przycisku przeładowania, aby zaktualizować listę dostępnych znaków wodnych.

Poniżej zamieszczamy listę zmiennych tekstowych, możliwych do podstawienia wewnątrz dokumentu SVG.

Poza tą listą możesz użyć również zmiennych tekstowych, zdefiniowanych w sekcji zmienne.

$(DARKTABLE.NAME) Nazwa aplikacji
$(DARKTABLE.VERSION) Wersja darktable
$(WATERMARK_TEXT) Krótki dowolny tekst (maks. 63 znaki)
$(WATERMARK_COLOR) Kolor używany dla $WATERMARK_TEXT
$(WATERMARK_FONT_FAMILY) Rodzina czcionek używana dla $WATERMARK_TEXT
$(WATERMARK_FONT_STYLE) Styl czcionki (normalny, ukośny, kursywa)
$(WATERMARK_FONT_WEIGHT) Grubość czcionki (pogrubienie)
$(IMAGE.ID) Unikalny identyfikator obrazu w bieżącej bibliotece
$(IMAGE.FILENAME) Nazwa pliku obrazu
$(IMAGE.BASENAME) Podstawowa nazwa pliku obrazu
$(IMAGE.EXIF) Ciąg obrazu Exif
$(EXIF.DATE) Data zdjęcia
$(EXIF.DATE.SECOND) Sekundy z danych Exif
$(EXIF.DATE.MINUTE) Minuty z danych Exif
$(EXIF.DATE.HOUR) Godziny z danych Exif
$(EXIF.DATE.HOUR_AMPM) Godziny (12h, AM/PM) z danych Exif
$(EXIF.DATE.DAY) Dzień miesiąca (01 .. 31) z danych Exif
$(EXIF.DATE.MONTH) Miesiąc (01 .. 12) z danych Exif
$(EXIF.DATE.SHORT_MONTH) Miesiąc z danych Exif, zlokalizowany, skrót (sty, lut, .. gru)
$(EXIF.DATE.LONG_MONTH) Miesiąc z danych Exif, zlokalizowany (styczeń, luty, .. grudzień)
$(EXIF.DATE.SHORT_YEAR) Rok z danych Exif, skrócony (2013 to „13”)
$(EXIF.DATE.LONG_YEAR) Rok z danych Exif
$(DATE) Bieżąca data systemowa
$(DATE.SECOND) Bieżący czas systemowy w sekundach
$(DATE.MINUTE) Bieżący czas systemowy minuty
$(DATE.HOUR) Bieżący czas systemowy godziny (24h)
$(DATE.HOUR_AMPM) Bieżący czas systemowy w godzinach (12, AP/PM)
$(DATE.DAY) Bieżący dzień miesiąca w czasie systemowym (01 .. 31)
$(DATE.MONTH) Miesiąc bieżącego czasu systemowego (01 .. 12)
$(DATE.SHORT_MONTH) Bieżący miesiąc czasu systemowego, zlokalizowany, skrót (sty, lut, .. gru)
$(DATE.LONG_MONTH) Bieżący miesiąc czasu systemowego, zlokalizowany (styczeń, luty, .. grudzień)
$(DATE.SHORT_YEAR) Rok bieżącego czasu systemowego, skrócony
$(DATE.LONG_YEAR) Rok bieżącego czasu systemowego
$(EXIF.MAKER) Producent aparatu
$(EXIF.MODEL) Model aparatu
$(EXIF.LENS) Konkretny używany obiektyw
$(Xmp.dc.creator) Twórca
$(Xmp.dc.publisher) Wydawca
$(Xmp.dc.title) Tytuł obrazu
$(Xmp.dc.description) Opis obrazu.
               Niektóre aparaty przechowują tu tekst użytkownika, określany przy nagrywaniu (nazywanego również „Exif.Photo.UserComment”).
$(Xmp.dc.rights) Prawa przypisane do obrazu
$(GPS.LATITUDE) Szerokość geograficzna obrazu (N/S 0 .. 90)
$(GPS.LONGITUDE) Długość geograficzna obrazu (E/W 0 .. 180)
$(GPS.ELEVATION) Wysokość npm. (w metrach)
$(GPS.LOCATION) Wszystkie trzy współrzędne (szerokość, długość, wysokość) 

🔗kontrolki modułu

znacznik
Wybierz znak wodny do zastosowania. Użyj przycisku „odśwież”, aby zaktualizować listę, aby zawierała wszelkie nowo dodane znaki wodne. Rozszerzenie pliku (png/svg) jest pokazane w nawiasach.
tekst
Wolne pole tekstowe, w którym można wpisać do 63 znaków, które mają zostać wydrukowane w miejscu, do którego odnosi się odpowiedni znak wodny. Przykład podano jako simple-text.svg.
kolor tekstu
kolor tekstu. Kliknij kolorowe pole, aby otworzyć okno dialogowe wyboru kolorów, które oferuje wybór najczęściej używanych kolorów, a także pozwala zdefiniować kolor w przestrzeni kolorów RGB.
font
Czcionka do użycia (domyślnie „DejaVu Sans Book”). Kliknij pole, aby otworzyć okno dialogowe z czcionkami dostępnymi w systemie. Czcionki można wyszukiwać według nazwy, a podgląd jest wyświetlany obok nazwy czcionki. Możesz podać własny przykładowy tekst.
krycie
Wartość krycia renderowanego znaku wodnego.
skala
Skala znaku wodnego, z uwzględnieniem wartości parametru “skaluj wg”.
obrót
Kąt obrotu znaku wodnego.
skaluj wg
Odniesienie dla parametru skali. Domyślne ustawienie „obraz” skaluje znak wodny w stosunku do rozmiaru obrazu w poziomie. Alternatywnie możesz przeskalować znak wodny względem „dłuższej” lub „krótszej krawędzi”.
rozmieszczenie
Użyj tych elementów sterujących, aby wyrównać znak wodny do dowolnej krawędzi lub środka obrazu.
przesunięcie x
Przesunięcie niezależne od pikseli względem wybranego wyrównania na osi X.
przesunięcie y
Przesunięcie niezależne od pikseli względem wybranego wyrównania na osi Y.

translations