ratowanie prześwietleń

Próbuje zrekonstruować informację o kolorze dla pikseli, które zostały obcięte w jednym lub więcej kanałach RGB.

Jeśli piksele zostały odcięte od lewej strony, może to generować nierealistyczne kolory na zdjęciu. Przykładowo, piksele z obciętymi zieleniami i niebieskimi, na zdjęciu bez ratowania prześwietleń pojawią się jako czerwone.

Dostępne są trzy metody odzyskiwania:

przycinanie świateł
Wyrównuje piksele do poziomu bieli (czyli obcina pozostałe kanały kolorów). Metoda jest najbardziej użyteczna w przypadkach, kiedy obcięte światła pojawiają się w bezbarwnych obszarach, jak na przykład chmury na niebie.
rekonstrukcja w LCh
Analizuje każdy piksel z obciętym co najmniej jednym kanałem i próbuje naprawić obcięty piksel (w przestrzeni LCh) przy użyciu wartości pozostałych pikseli (3 dla matrycy Bayera lub 8 dla X-Trans) w przetwarzanym bloku sensorów. Odzyskane światła będą wciąż monochromatyczne, ale jaśniejsze i bardziej szczegółowe, niż przy wykorzystaniu przycięcia świateł. Metoda działa dobrze z krzywą bazową o wysokim kontraście, która odwzorowuje światła z niskim nasyceniem. Podobnie, jak przycinanie świateł, to dobra opcja na obiekty z naturalnym niewielkim nasyceniem.
rekonstrukcja koloru
Korzysta z algorytmu, przenoszącego informację o kolorze z zachowanego sąsiedztwa do obciętych świateł. Metoda działa dobrze w obszarach homogenicznych kolorów, a szczególnie na odcieniach skóry z gładko zacienionymi światłami. Zauważ, że może ona generować artefakty schodkowe w światłach za wysoko kontrastowymi krawędziami, takimi jak dobrze wyeksponowane struktury przed prześwietlonym tłem.

W celu efektywnego odzyskania prześwietleń będziesz również potrzebował zastosować ujemną korekcję EV w module ekspozycji.


Uwaga: Jeśli korzystasz z opcji ratowania prześwietleń, dostępnej w module krzywej filmowej rgb, być może warto deaktywować moduł ratowania prześwietleń, aby moduł krzywej filmowej mógł pracować na większej ilości danych.


🔗kontrolki modułu

metoda
Metoda użyta do odzyskania prześwietleń (p. wyżej).
próg odcinania
Ręcznie dostosowuje prób odcięcia prześwietleń magenty. Raczej tego nie ruszaj.

translations