układ widoku wydruku

Środkowy obszar przedstawia układ zdjęcia na papierze (biel). Pojawiające się niekiedy szare obwódki dokoła zdjęcia symbolizują obszar wydruku (stronę bez brzegów), nie wypełniony obrazem.

Rolka filmu pod zdjęciem pozwala na wybór wielu obrazów.

🔗lewy panel

kolekcje
Filtruje listę zdjęć, wyświetlanych na stole podświetlanym.
informacje o obrazie
Wyświetla informacje o obrazie

🔗prawy panel

ustawienia wydruku
Dostosowuje ustawienia wydruku i inicjalizuje drukowanie.

translations