tłumaczenie dtdocs

Tłumaczenie darktable tworzone jest przez naszą instancję Weblate.

Możesz użyć interfejsu internetowego Weblate do przetłumaczenia dokumentacji lub pobrać tłumaczenie z Weblate na swój komputer, edytować je, a następnie przesłać zmiany.

Prosimy o tworzenie wszystkich tłumaczeń w Weblate. Nie będziemy akceptować pull requestów na githubie dla poprawek plików PO.

🔗Tworzenie nowej gałęzi gita

  1. Utwórz nową gałąź do pracy z git. Na przykład: git checkout -b pl-translation-init

🔗Dodawanie nowego języka do Hugo

  1. W plikach config.yaml oraz config-pdf.yaml znajdź linie languages:.

  2. Dodaj język, który chcesz tłumaczyć. Przykładowy wpis dla języka angielskiego wygląda tak:

      en-us:
    

title: darktable 3.4 user manual weight: 1


3. Zapisz pliki.


# Tworzenie pliku PO

Wykonaj następujące kroki, jeśli chcesz zaktualizować pliki POT i PO ze źródła markdown.

1. Utwórz pusty plik PO dla swojego języka w folderze `po` o nazwie `content.<język>.po`.
Na przykład:
`touch po/content.fr-fr.po`

2. Uruchom skrypt, aby wypełnić plik PO:
`cd tools/ && ./generate-translations.sh --no-translations`


# Generowanie przetłumaczonych plików

Wykonaj następujące kroki, aby wygenerować pliki serwisu z tłumaczenia.

1. Wygeneruj przetłumaczone pliki:
`cd tools/ && ./generate-translations.sh --no-update`.

2. Sprawdź tłumaczenie, uruchamiając wewnętrzny serwer hugo:
`hugo server`

3. Otwórz przeglądarkę internetową i sprawdź zmiany. Adres URL znajduje się w danych wyjściowych polecenia `hugo server`.

4. Usuń przetłumaczone pliki, ponieważ nigdy nie sprawdzamy ich w git:
`cd tools/ && ./generate-translations.sh --rm-translations`.


# Tłumaczenie strony internetowej, epub oraz łańcuchów PDF

Istnieją dwa motywy dokumentacji darktable: jeden dla strony HTML i jeden dla pliku PDF. Będziesz musiał przetłumaczyć ciągi dla obu.

1. Przejdź do `themes/hugo-darktable-docs-themes/i18n`.

2. Skopiuj zawartość pliku `en.yaml` i nazwij nowy plik `<twój język>.yaml`.

3. Przetłumacz zawartość nowego pliku yaml.

4. Sprawdź przetłumaczony plik PO w git, wypchnij go na github i otwórz pull request, aby zmiany zostały zaakceptowane.

5. Powtórz ostatnie cztery kroki dla innych tematów, `themes/hugo-darktable-docs-epub-theme` oraz `themes/hugo-darktable-docs-pdf-theme`.


# Integracja nowych tłumaczeń z Weblate

Poniżej założono, że katalog roboczy git jest czysty, że masz dostęp API do instancji Weblate, że skonfigurowałeś repozytorium git Weblate jako zdalne w lokalnym repozytorium git `dtdocs` i że `wlc`, klient wiersza poleceń Weblate jest skonfigurowany.

1. Zatwierdź wszelkie zmiany w Weblate: `wlc commit darktable/dtdocs`

2. Zablokuj projekt Weblate, aby zapobiec dalszym zmianom: `wlc lock darktable/dtdocs`

3. W lokalnym repozytorium git `dtdocs` utwórz nową gałąź: `git checkout -b po-updates`

4. Zaktualizuj zdalny Weblate: `git remote update weblate`

5. Połącz zmiany Weblate z lokalnie stworzoną gałęzią: `git merge weblate/master`

6. Wykonaj squash wszystkich commitów Weblate, ponieważ jest ich tak wiele: `git reset $(git merge-base master $(git rev-parse --abbrev-ref HEAD))`

7. Dodaj zmienione pliki PO: `git add -A`

8. Zatwierdź pliki `PO`: `git commit -m "Updated with the PO files from weblate."`

9. Zaktualizuj pliki `POT` i `PO`: `cd tools/ && ./generate-translations.sh --no-translations && cd ..`

10. Przygotuj pliki `POT` i `PO`: `git add -A`

11. Zatwierdź pliki `POT` i `PO`: `git commit -m "Updated POT and PO files."`

12. Utwórz pull request w serwisie Github.

13. Po zaakceptowaniu pull requesta zresetuj repozytorium Weblate tak, aby odpowiadało repozytorium `dtdocs`: `wlc reset darktable/dtdocs`

translations