zrzuty obrazu

Przechowuje robocze zrzuty obrazu i umożliwia ich porównanie z bieżącą edycją.

Zrzut obrazu to przechowywana bitmapa środkowego zdjęcia w widoku ciemni. Zrzuty obrazu można wykonać w dowolnym momencie procesu wywoływania, a następnie nałożyć je na bieżący widok centralny. Pozwala to na przeprowadzenie porównania obok siebie (domyślnie lewy=zrzut, prawy=aktywna edycja) podczas dostrajania parametrów modułu. Można to również połączyć z modułem stosu historii, aby porównać zrzut obrazu z różnymi etapami wywołania.

Aby zrobić zrzut obrazu, kliknij przycisk zrób zrzut obrazu. Nad przyciskiem zobaczysz listę zrzutów, które zostały wykonane podczas tej sesji edycji. Nazwa każdego zrzutu odzwierciedla nazwę modułu, wybranego w stosie historii i jego pozycję w momencie wykonania.

Kliknij nazwę zrzutu obrazu, aby go wyświetlić — umożliwia to podzielenie widoku między zapisany obraz zrzutu a bieżący stan przetworzonego obrazu. Podział widoku można kontrolować, przesuwając linię podziału w przód i w tył nad obrazem za pomocą myszy. Jeśli najedziesz myszą na linię podziału, na środku linii pojawi się mała ikona obrotu. Kliknij tę ikonę, aby przełączać się pomiędzy podziałem poziomym i pionowym.

Przez cały czas wyświetlana jest strzałka zawierająca literę „S”, aby wskazać, która strona obrazu jest zrzutem obrazu (ang. screenshot), a która bieżącą edycją.

Kliknij ponownie nazwę zrzutu obrazu, aby wyłączyć nakładkę i wrócić do sesji edycji. Kliknij przycisk resetowania modułu, aby usunąć wszystkie istniejące zrzuty.


Uwaga: zrzuty obrazu są zachowywane przez cały czas trwania sesji darktable. Oznacza to, że możesz również użyć zrzutów do porównania z edycją zduplikowaną tego samego zdjęcia. Po prostu przejdź do tego obrazu i włącz widok zrzutów jak zwykle.


translations