przetwarzanie

Kontroluje przetwarzanie zdjęć.

🔗przetwarzanie obrazu

zawsze używaj LittleCMS 2 do stosowania wyjściowego profilu kolorów
Jeśli ta opcja jest włączona, darktable użyje biblioteki systemowej LittleCMS 2 do zastosowania wyjściowego profilu kolorów zamiast własnych wewnętrznych procedur. Jest to znacznie wolniejsze niż domyślne, ale w niektórych przypadkach może dać dokładniejsze wyniki.

Jeśli dany profil ICC jest oparty na LUT lub zawiera zarówno LUT, jak i macierz, darktable użyje LittleCMS 2 do renderowania kolorów niezależnie od wartości tego parametru (domyślnie wyłączone).

interpolacja pikseli
Interpolator pikseli używany do obracania, korekcji obiektywu, efektu liquify, przycinania i skalowania końcowego.

Za każdym razem, gdy skalujemy lub zniekształcamy obraz, musimy wybrać algorytm interpolacji pikseli (p. wikipedia). W przypadku takich modułów darktable oferuje tryby dwuliniowe, dwusześcienne lub lanczos2. Ogólnie rzecz biorąc, dwusześcienny jest bezpieczną opcją w większości przypadków i jest wartością domyślną.

interpolacja pikseli (skalowanie)
Interpolator pikseli używany do skalowania. Dostępne są te same opcje, co w przypadku modułów osnowy, ale z dodatkiem lanczos3.

lanczos3 może powodować przeskoki pikseli prowadzące do artefaktów, ale czasami daje bardziej wyrazisty wygląd. Ta opcja jest zatem przewidziana tylko dla algorytmów przekształcania (skalowania) i jest wartością domyślną.

główny katalog z plikami lut 3D
Określa folder główny (i podfoldery), zawierający pliki LUT, używane przez moduł lut 3D
automatycznie zastosuj model pracy z obrazem
Pozwala określić, które moduły i w jakiej kolejności mają być domyślnie stosowane do nowych zdjęć:
  • Scenocentryczny (domyślny) przepływ pracy zakłada, że większość przetwarzania będzie wykonywana w liniowej przestrzeni kolorów RGB. Wybranie tej opcji spowoduje automatyczne włączenie modułów krzywej filmowej rgb i ekspozycji oraz ustawi kolejność w kolejce przetwarzania na scenocentryczną v3.0, zdefiniowaną dla darktable 3.0 i nowszych.

    Moduł ekspozycji zawiera w takim ustawieniu automatyczną regulację o +0,5 EV, aby dostosować średnią szarość do większości lustrzanek. To dopasowanie można zastąpić automatycznie zastosowanym ustawieniem wstępnym, jeśli ustawienie domyślne zapewnia konsekwentnie ciemne obrazy w aparacie.

    Ustawienie to automatycznie włącza także opcję „kompensacji ekspozycji aparatu” w module ekspozycji, aby odpowiednio dostosować ogólną jasność w przypadkach, gdy użyto pokrętła kompensacji ekspozycji aparatu.

  • Ekranocentryczny schemat pracy zakłada, że większość przetwarzania będzie wykonywana w przestrzeni kolorów Lab i jest to tryb starszej wersji z darktable 2.6 i wcześniejszych. Wybranie tej opcji spowoduje automatyczne włączenie modułu krzywej bazowej i ustawienie kolejności potoków pikseli na przestarzałą (ekranocentryczną), używaną domyślnie aż do wersji 2.6.

  • Ustawienie brak nie włączy domyślnie żadnych modułów i ustawi kolejkę przetwarzania na kolejność v3.0 (scenocentryczną), zdefiniowaną dla darktable 3.0 i nowszych.

automatycznie zastosuj domyślne ustawienia adaptacji chromatycznej
Określa, który moduł jest domyślnie odpowiedzialny za wykonanie regulacji balansu bieli (adaptacji chromatycznej). Wybierz „dawny” (domyślnie), aby wykonać podstawową adaptację chromatyczną tylko w module balansu bieli. Wybierz „nowy”, aby użyć kombinacji modułów balansu bieli i kalibracji kolorów w celu wykonania nowoczesnej adaptacji chromatycznej z ulepszoną nauką o kolorze. Te ustawienia są domyślnie stosowane do nowych zmian i nie mają wpływu na stare.
automatycznie zastosuj krzywe bazowe dopasowane do aparatu
Używa domyślnie krzywej bazowej dla każdego aparatu (jeśli jest dostępna), zamiast ogólnej krzywej producenta. Powinno to być używane tylko w połączeniu z ekranocentrycznym przepływem pracy, zdefiniowanym powyżej (domyślnie wyłączone).
automatycznie zastosuj wyostrzenie
Domyślnie automatycznie stosuje moduł wyostrzania do nowych zdjęć. Ta opcja nie jest zalecana w przypadku aparatów bez filtra dolnoprzepustowego. (domyślnie włączone, wymaga ponownego uruchomienia).
wykrywaj monochromatyczny podgląd
Włącz tę opcję, aby analizować obrazy podczas importowania i oznaczyć je znacznikiem darkroom|mode|monochrome, jeśli okaże się, że są monochromatyczne. Analiza opiera się na obrazie podglądu, osadzonym w importowanym pliku. Zapewnia to wygodniejszy przepływ pracy podczas pracy z obrazami monochromatycznymi, ale spowalnia import, więc to ustawienie jest domyślnie wyłączone.
pokazuj ostrzeżenia
Włącz tę opcję, aby wyświetlać komunikaty ostrzegawcze w modułach produkcyjnych, w których w potoku zostały użyte niestandardowe i potencjalnie szkodliwe ustawienia. Takie wiadomości mogą czasami być fałszywie pozytywne (z powodu celowych niestandardowych ustawień) i mogą zostać zignorowane, jeśli wiesz, co robisz. Wyłącz, aby ukryć te ostrzeżenia. (domyślnie włączone).

🔗cpu / gpu / pamięć

rozmiar pamięci (MB) dla pamięci podręcznej miniaturek
Aby przyspieszyć wyświetlanie rolek filmu, darktable przechowuje miniatury obrazów w pamięci podręcznej na dysku (podstawowa pamięć podręczna) i ładuje je do pamięci przy starcie. To ustawienie kontroluje rozmiar pamięci podręcznej w megabajtach. Wymaga ponownego uruchomienia w przypadku zmiany (domyślnie 512 MB).
włącz zaplecze dyskowe dla pamięci podręcznej miniatur
Po aktywacji darktable przechowuje wszystkie miniaturki na dysku jako dodatkową pamięć podręczną, dzięki czemu miniaturki pozostają dostępne nawet po usunięciu z podstawowej pamięci podręcznej. Wymaga to więcej miejsca na dysku, ale przyspiesza widok stołu podświetlanego, ponieważ pozwala uniknąć ponownego przetwarzania miniatur (domyślnie włączone).
przechowywanie pełnego podglądu na dysku
Jeśli opcja jest włączona, darktable zapisuje pełne obrazy podglądu na dysk (.cache/darktable/) po usunięciu z pamięci podręcznej. Pamiętaj, że może to zająć dużo miejsca (kilka gigabajtów dla 20 tysięcy zdjęć), a darktable nigdy nie usuwa obrazów z pamięci podręcznej. Jeśli chcesz, możesz bezpiecznie usunąć je ręcznie. Włączenie tej opcji znacznie poprawi wydajność stołu podświetlanego podczas powiększania obrazu w trybie pełnego podglądu (domyślnie wyłączone).
ograniczenie pamięci (w MB) dla kafli
Aby zarządzać dużymi obrazami w systemach z ograniczoną pamięcią, darktable wykonuje przetwarzanie kafelkowe. Ta zmienna kontroluje maksymalną ilość pamięci (w MB), jaką moduł może wykorzystać podczas przetwarzania obrazu. Niższe wartości zmuszą pamięciochłonne moduły do przetwarzania obrazu z coraz większą liczbą kafelków. Ustawienie tego na 0 spowoduje pominięcie jakichkolwiek limitów. Wartości poniżej 500 będą traktowane jako 500. W przypadku zmiany wymaga ponownego uruchomienia (domyślnie 1500).
najmniejsza ilość pamięci (w MB) dla pojedynczego bufora kafli
Jeśli jest ustawiona na wartość dodatnią, niezerową, ta zmienna definiuje minimalną ilość pamięci (w MB), którą darktable powinien zająć dla pojedynczego kafla. Wymaga ponownego uruchomienia w przypadku zmiany (domyślnie 16).
włącz obsługę OpenCL
darktable może używać twojego GPU do znacznego przyspieszenia przetwarzania. Interfejs OpenCL wymaga odpowiedniego sprzętu i pasujących sterowników OpenCL w twoim systemie. Jeśli jeden z nich nie zostanie znaleziony, opcja pozostanie nieaktywna. Może być włączany i wyłączany w dowolnym momencie i działa natychmiastowo (domyślnie włączone).
profil szeregowania OpenCL
Określa sposób planowania zadań podglądu i pełnej kolejki przetwarzania w systemach obsługujących OpenCL:
  • domyślny: GPU przetwarza kolejkę widoku centralnego; procesor przetwarza kolejkę podglądu,
  • wiele procesorów graficznych: obie kolejki są przetwarzane równolegle na dwóch różnych procesorach graficznych,
  • bardzo szybki GPU: obie kolejki są przetwarzane sekwencyjnie na GPU.

translations