obsługa urządzeń midi

System mapowania skrótów został najbardziej szczegółowo przetestowany z Behringer X-Touch Mini i zawiera niestandardowy kod do obsługi konkretnych funkcji tego urządzenia. Wszystkie inne urządzenia są traktowane jako „ogólne midi” i mogą, ale nie muszą działać (dobrze) lub wymagać za każdym razem ręcznej konfiguracji. Struktura konfiguracji (prawdopodobnie w Lua) do obsługi dodatkowych funkcji, specyficznych dla urządzenia, znajduje się na liście rzeczy do zrobienia.

🔗Behringer X-touch Mini

Urządzenie powinno być w trybie standardowym (nie MC). Warstwy A i B są jednak w pewnym stopniu obsługiwane, ponieważ urządzenie nie wysyła powiadomienia podczas przełączania między warstwami, a aktualizacje „ukrytych” wirników i świateł (pod przyciskami i wzorem, zastosowanym wokół wirników) są ignorowane, wszystko zostanie całkowicie zaktualizowane dopiero po naciśnięciu lub przekręceniu czegoś w „nowej” warstwie.

Pierścienie świetlne wokół wirników pokazują inny wzór w zależności od tego, czy powiązany suwak ma symetryczny zakres +/- wyśrodkowany wokół 0, 0-100 (lub 0-1), czy cokolwiek innego. W przypadku połączenia z listą rozwijaną (lub oceną gwiazdkową) rotor będzie przesuwał się o jedno światło na raz. Jeśli menu rozwijane zawiera wiele (więcej niż 13) pozycji (takich jak menu rozwijane trybu mieszania), rotor obróci się dwukrotnie; pierwszy raz z włączonym jednym światłem, a drugi raz z dwoma sąsiednimi światłami.

🔗Arturia Beatstep

Poszczególne rotory można skonfigurować do wysyłania wartości bezwzględnych (0-127) lub zmian (+/- 1,2,3,… w różnych kodowaniach). Zalecanym ustawieniem jest Relative #1 dla wszystkich pokręteł z ustawieniem Knob Acceleration na Slow (Off) lub Medium. Można to skonfigurować za pomocą Centrum sterowania Midi, dostępnego dla systemu Windows lub MacOS. Domyślnie moduł midi darktable zakłada dla nieznanych urządzeń, że rotory używają kodowania absolutnego. Dlatego po uruchomieniu należy powiedzieć, że urządzenie wysyła ruchy względne. Możesz to zrobić, obracając powoli jeden z enkoderów w lewo (w dół) 5 razy. Pozwala to modułowi określić, które z kilku względnych kodowań jest używane. Jeśli nie uda ci się przełączyć kodowania przy pierwszej próbie, możesz ponownie zainicjować moduły wejściowe, naciskając Ctrl+Shift+Alt+I i próbując ponownie. Jeśli nadal masz problemy, możesz spróbować tego.

Jeśli zmapujesz przyciski Beatstep do ocen, kolorowych etykiet lub przycisków przełączania, powinny się zaświecić, gdy odpowiedni element jest włączony.

🔗Behringer BCR2000

( i prawdopodobnie BCF2000)

Maszyny te są wysoce konfigurowalne, więc istnieje wiele ustawień, które mogą skomplikować interakcję z modułem midi darktable. Do ich konfiguracji można użyć narzędzia BC Manager (dostępnego dla systemów Windows i MacOS). Najprostszą rzeczą do zrobienia jest zresetowanie wszystkich koderów i przycisków do ich najprostszych ustawień, co można zrobić (dla BCR2000) za pomocą tego pliku. Możesz wysłać go do maszyny za pomocą BC Managera lub (pod Linuksem) za pomocą amidi. Istnieje również ustawienie globalne o nazwie „Deadtime”, które określa, jak długo BCR ignoruje przychodzące wiadomości po wysłaniu aktualizacji. Ma to na celu uniknięcie pętli sprzężenia zwrotnego, ale w przypadku darktable oznacza to, że blokuje regulacje wysyłane z powrotem natychmiast po każdym ruchu rotora. Dlatego Deadtime musi być ustawiony na 0.

Po skonfigurowaniu w ten sposób wszystkie lampki przycisku i wirnika powinny działać. Górny rząd rotorów (lub jedyny rząd dla BCF2000) obsługuje różne wzory świetlne (jak X-Touch Midi, z kilkoma dodatkowymi opcjami i ma 15 zamiast 13 diod led). Jednak ich konfiguracja jest bardziej skomplikowana i nie została jeszcze zaimplementowana. Wydaje się również, że jest wolniejszy, więc może nie działać w czasie rzeczywistym dla każdej aktualizacji (tak jak ma to miejsce w przypadku X-touch). Tak więc w tej chwili używany jest tylko wzór 12-punktowy. W przypadku rotorów połączonych z listami rozwijanymi, podobnie jak w przypadku rotora X-touch, światło zaświeci się dwukrotnie; dla pierwszych 15 opcji zapala się tylko jedna kontrolka, dla kolejnych 15 opcji będą się świecić dwie sąsiednie.

🔗Loupedeck

(i Loupedeck+, ale nie późniejsze urządzenia nie-midi)

Zgodnie z informacjami podanymi tutaj, większość funkcjonalności pierwszych dwóch modeli loupedeck (oba oparte na midi) powinna być obsługiwane, z następującymi wyjątkami i zastrzeżeniami:

  • przyciski Hue/Sat/Lum mogą być przypisane do kart w module stref kolorów, ale małe lampki obok nich mogą nie odpowiadać na wiadomości o aktualizacji wysyłane, gdy użytkownik przełącza karty za pomocą myszy, możesz doświadczyć więc kłopotów z ich synchronizacją,

  • 8 suwaków/kół można indywidualnie przyporządkować do elementów wykresu w strefach kolorów

Poza tym, ponieważ loupedeck używa kodowania względnego (a więc jest podobny do Beatstep), będzie musiał informować moduł midi przy każdym uruchomieniu (dopóki nie zostanie zaimplementowany system konfiguracji). Robisz to, obracając dowolne z pokręteł (lub kół) powoli w dół/w lewo 5 razy. Ponownie zainicjuj warstwę wejściową za pomocą Ctrl+Shift+Alt+I, jeśli nie zadziałało za pierwszym razem, aby spróbować ponownie.

🔗Korg nanoKONTROL2

Urządzenie należy najpierw skonfigurować za pomocą aplikacji Korg Kontrol Editor, aby było w trybie CC, a każdy przycisk powinien być ustawiony na typ notatki i zachowanie przycisku Momentary. Aby sterować oświetleniem w przyciskach, należy ustawić tryb LED na External. Należy zauważyć, że przyciski Track i Marker nie mają w sobie diod LED.

Tutaj dostępny jest profil Kontrol Editor, który można załadować za pomocą aplikacji Windows, aby bezpośrednio skonfigurować wszystkie te ustawienia, aby działały poprawnie z darktable.

translations