kontrolki modułu

Ten rozdział opisuje sposoby interakcji z kontrolkami modułów.

🔗suwaki

Suwaki oferują pięć różnych metod interakcji, w zależności od poziomu dokładności, którego potrzebujesz.

kliknięcie LPM
Kliknij gdziekolwiek w obszarze suwaka dla ustawienia jego wartości. Możesz również kliknąć i przesunąć suwak w celu zmiany jego wartości. Nie musisz klikać dokładnie w trójkąt czy linię – możesz kliknąć gdziekolwiek w obszarze suwaka, nawet na jego etykietę.
kółko myszy
Najedź kursorem na obszar suwaka i przy użyciu kółka myszy ustaw wartość kontrolki.
klawisze strzałek na klawiaturze
Kiedy suwak jest wybrany, możesz przesunąć nad niego kursor myszy, by przy pomocy klawiszy strzałek (←/↓ oraz →/↑) określić wskazywaną wartość. W celu wyboru suwaka bez zmiany bieżącej wartości kliknij dwa razy PPM.
PPM
Kiedy kursor znajduje się nad suwakiem, PPM wyświetli pod suwakiem kontrolkę, którą możesz sterować przy użyciu myszki lub klawiszy numerycznych z klawiatury.

Bauhaus

Krzywa, rozciągająca się od trójkątnego znacznika, zmienia kształt wraz z ruchem kursora. Im bliżej znacznika znajduje się kursor, tym mniejsza kontrola nad finalną wartością; im dalej od znacznika znajduje się kursor, tym precyzyjniejsza kontrola wartości. LPM zatwierdza nową wartość i zamyka kontrolkę.

Możesz też wpisać nową wartość przy użyciu klawiatury i zatwierdzić ją klawiszem Enter. Możesz nawet wpisać ją w postaci wyrażenia arytmetycznego, które darktable obliczy za ciebie – poprzednią wartość możesz oznaczyć jako “x”.

podwójne kliknięcie
Podwójne kliknięcie na suwaku bądź jego etykiecie spowoduje reset do jego wartości domyślnej.

Dodatkowo masz wpływ na precyzję operacji z rolką myszy bądź klawiszami strzałek:

  • przytrzymaj Shift przy określaniu wartości, aby zwiększyć skok wartości dziesięciokrotnie.

  • przytrzymaj Ctrl przy określaniu wartości, aby zmniejszyć skok wartości dziesięciokrotnie.

Obie wartości mnożników mogą zostać zmienione w pliku $HOME/.config/darktablerc:

darkroom/ui/scale_rough_step_multiplier=10.0
darkroom/ui/scale_precise_step_multiplier=0.1

🔗listy rozwijalne

Kliknij na liście, aby zobaczyć listę dostępnych opcji do wyboru. Niekiedy lista otworzy się blisko górnej lub dolnej krawędzi ekranu wskazując, że nie wszystkie opcje są widoczne – użycie rolki myszy pozwoli przewinąć wszystkie opcje. Możesz również skorzystać z kółka myszy i klawiatury, aby wybrać opcję, lub zacząć pisać, jeśli chcesz filtrować listę wartości.

🔗próbniki koloru

Część modułów pozwala na wybór parametrów przy użyciu próbników (oznaczonych ikoną color-picker-icon ). Korzystają one ze standardowego interfejsu, a większość operuje w trybie punktowym bądź obszarowym. Tryb punktowy może być aktywowany przez kliknięcie na ikonie próbnika. Tryb obszarowy – przez Ctrl+LPM lub PPM.

🔗skróty klawiszowe

Parametry modułów mogą być również ustawiane przy użyciu skrótów klawiaturowych. Zob. ustawienia > skróty.

translations